Skip til primært indhold

Yderligere information

Her finder du yderligere information omkring specialuddannelsen inden for anæstesiologisk sygepleje

Pensumbeskrivelse

Pensumbeskrivelsen til den teoretiske del af Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er landsdækkende og udarbejdes og revideres løbende af Pensum- og Teoriprøveudvalget.
Dette udvalg refererer, fra maj 2018, til det nye landsdækkende Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje.

Pensum- og teoriprøveudvalgets opgaver er:

 • revision af pensumbeskrivelser hver andet år samt løbende ajourføring af disse
 • udarbejdelse og godkendelse af nye teoriprøvespørgsmål hver andet år samt løbende ajourføring
 • udarbejdelse og censurering af de landsdækkende teoretiske prøver
 • løbende vurdering af den teoretiske prøves form og indhold

Læs Pensumbeskrivelse Modul 1-10 for specialuddannelsen indenfor anæstesisygeplejersker

Læs Pensumbeskrivelse Modul 11-12 for specialuddannelsen indenfor anæstesisygeplejersker

Klinisk Uddannelsesprogram


Det landsdækkende uddannelsesprogram er et tillægsdokument til National uddannelsesordning 2018 for Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, godkendt af Styrelsen for
Patientsikkerhed den 24. november 2018.

Regionerne er forpligtiget til at tilrettelægge og afvikle specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje efter de til enhver tid gældende og godkendte dokumenter.

Det kliniske uddannelsesforløb skal tilbyde klinisk undervisning, således at kursisten kan erhverve
sig de fornødne kompetencer for at varetage funktionsområdet som anæstesisygeplejerske.

Det kliniske uddannelsesforløb afvikles i henhold til BEK nr. 395 af 07/04/2017, og indeholder:

 • Kliniske uddannelsesaktiviteter relateret til funktionsområdet
 • Teoretisk undervisning i klinisk praksis, herunder introduktionsundervisning, færdighedstræning og simulation, refleksion efter teorimoduler samt refleksions- og formidlingsopgaver.
  Uddannelsesprogrammet er således et fælles forpligtende arbejdsredskab for de uddannelsesgivende
  anæstesiologiske afdelinger i Danmark. Når uddannelsesprogrammet angiver enkelte elementer som
  et forslag, kan dette tilrettelægges lokalt.
  Beskrivelser af introduktionsundervisning, simulationsundervisning, kompetencevurderinger og evaluering er placeret i bilag til det kliniske uddannelsesprogram.
  Det landsdækkende uddannelsesprogram er udviklet og revideres løbende af Udvalg for Klinisk Uddannelse nedsat af Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje.

Læs mere herom i det Kliniske Uddannelsesprogram for specialuddannelsen inden for anæstesiologisk sygepleje

Teoretisk Uddannelsesprogram

Det teoretiske uddannelsesforløb skal tilbyde teoretisk undervisning, således at kursisten kan erhverve sig
de fornødne teoretiske forudsætninger for at varetage funktionsområdet som anæstesisygeplejerske.

Det teoretiske uddannelsesforløb afvikles i henhold til BEK nr. 395 af 07/04/2017, og indeholder:

 • et teoretisk uddannelsesforløb, svarende til ca. 200 timers undervisning, placeret i de 3 første
  kliniske perioder
 • en landsdækkende individuel skriftlig teoretisk prøve i de naturvidenskabelige fag
 • en Refleksions- og formidlingsgruppeopgave som afslutning på teoriforløbet

Den teoretisk uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske planlægger og afvikler teoriforløbet.

Under Specialuddannelsesrådet er nedsat et landsdækkende Pensum- og teoriprøveudvalg.

Dette udvalg er, sammen med den teoretisk uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske ansvarlig for specialuddannelsens Pensumbeskrivelse samt udarbejdelse af teoriprøver, afvikling af teoriprøver og
censurering.

Pensum- og Teoriprøveudvalgets ansvarsområder er beskrevet i:

 • Forretningsorden for Pensum- og teoriprøveudvalget ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i
  anæstesiologisk sygepleje – bilag 1 (kan rekvireres hos regionens teoretiske uddannelsesleder)
 • Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til
  Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje – bilag 2 (kan rekvireres hos regionens teoretiske uddannelsesleder)

Læs mere herom i det teoretiske Uddannelsesprogram for specialuddannelsen inden for anæstesiologisk sygepleje

Sus Thorsen

Sus Thorsen

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 18 86 23 Kontakt
APPFWU02V