Skip til primært indhold

Sammen om fremtidens Syddanmark 2024-2027

Stærke forsknings- og udviklingsmiljøer er afgørende for innovationskraft og udvikling af nye løsninger til blandt andet den grønne omstilling og fremtidens sundhedsvæsen, eksempelvis inden for robotteknologi.

I regi af den regionale udviklingsstrategi, Sammen om fremtidens Syddanmark, understøtter regionen syddanske udviklingsmiljøer inden for områder, hvor vi har særlige muligheder, ressourcer og kompetencer.

Den regionale udviklingsstrategi har snitflader til andre regionale strategier, herunder Region Syddanmarks innovationsstrategi, digitaliseringsstrategien og sundhedsaftalen.

Den nye regionale udviklingsstrategi, Sammen om fremtidens Syddanmark, kan læses her:

Udviklingsstrategi 2024-2027: Sammen om fremtidens Syddanmark. 

Kontakt

Simon Nørregaard Jensen

Specialkonsulent, teamkoordinator

Styring, Udvikling og Viden


24 23 20 53 Simon Nørregaard Jensen på LinkedIn
APPFWU01V