Skip til primært indhold

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Alle sundhedspersoner har pligt til at rapportere, hvis der sker utilsigtede hændelser, der ikke skyldes patientens sygdom og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.

Patienter og pårørende kan rapportere hændelser på www.dpsd.dk, som er den nationale database for utilsigtede hændelser, og som Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) administrerer.

Team Patientsikkerhed

Rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) er en del af arbejdet med patientsikkerhed, og i Region Syddanmark har team Patientsikkerhed ansvaret for på regionens vegne at håndtere de utilsigtede hændelser, der vedrører sundhedsvæsenet i regionen, dog ikke kommunernes område.

Det regionale sundhedsvæsen omfatter

 • Hospitaler
 • Psykiatrien
 • Vagtcentral og ambulancer
 • Vagtlæger
 • De praktiserende læger
 • Speciallæger
 • Apoteker
 • Tandlæger
 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Fodterapeuter
 • Psykologer
 • Og regionale botilbud.

Team Patientsikkerhed har til opgave at koordinere og videreudvikle arbejdet med patientsikkerhed samt sikre, at de utilsigtede hændelser anvendes til læring og gavn for regionens borgere. 

Mere information om patientsikkerhed i Region Syddanmark kan findes på Sundhed.dk.

Flere oplysninger om team Patientsikkerhed og deres opgaver

Find mere information om rapportering af utilsigtede hændelser på www.stps.dk

APPFWU02V