Skip til primært indhold

Sygeplejefagligt specialeråd

Sygeplejefagligt specialeråd

Oversigt over det Sygeplejefaglige specialeråd i Region Syddanmark

For specialerådet finder du medlemmerne herunder formand for specialerådet, den dialogansvarlige direktør, samt den tilknyttede sekretariatsbetjening.

Kommissorium for det Sygeplejefaglige specialeråd (pfd).

Det sygeplejefaglige specialeråd består af en repræsentant fra hver somatiske sygehusenhed. Rådet sikrer faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystemet. Arbejdet består primært i at afgive høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) og rekruttering af medlemmer til diverse arbejdsgrupper..

Nederst på siden finder du referater fra møderne med den dialogansvarlige direktør - disse opdateres løbende.

Medlemmer af Sygeplejefagligt specialeråd

Dialogansvarlig direktør Hanne Andersen, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Formand Susanne Bøgelund Kloster Chefsygeplejerske SLB
  Susanne Sebens Hald Chefsygeplejerske OUH
  Nina Andersen Chefsygeplejerske SVS
  Annette Holm Lauridsen Chefsygeplejerske SHS

 

APPFWU02V