Skip til primært indhold

Det syddanske økosystem

Syddanmark har opbygget et velfungerende økosystem omkring sundhedsinnovation og offentlig-privat samarbejde.

Med økosystem forstås et samlet miljø med en række forskelligartede aktører og indsatser, der samlet set danner en stærk ramme omkring indsatsen og har et tæt samarbejde. Region Syddanmark har således arbejdet ud fra en tilgang om at styrke både udbud, efterspørgsel, forskning/viden og finansiering.

På udbudssiden er der etableret gode rammer for virksomhederne, som understøtter samarbejde om udvikling af nye løsninger og produkter. Det er eksempelvis sket ved at understøtte klynge- og netværksorganisationer som Danish Life Science Cluster og Healthcare Denmark, der på forskelligvis kan understøtte virksomhederne i deres udvikling og salg.

Vi har samtidig som region understøttet efterspørgslen efter nye løsninger og produkter ved at sætte vores viden om sundhedssektorens behov i spil og stille os til rådighed for udvikling og test. Dette er eksempelvis sket gennem OPI-forløb, hvor vi som sundhedsvæsen har samarbejdet med virksomhederne omkring udvikling og test af potentielle nye løsninger og produkter.

I forhold til forskning/viden er regionen begunstiget med en række videns- og uddannelsesinstitutioner som eks. Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC Syd, Teknologisk Institut og en række andre. Disse aktører bidrager samlet set med ny viden, forsknings- og innovationssamarbejde og uddannelse af fremtidens sundhedspersonale.

Endelig er der finansieringssiden hvor Region Syddanmark eksempelvis har haft iværksat Syddansk OPI-pulje, der har støttet mindre, korterevarende projektforløb mellem virksomheder og offentlige institutioner, hvor produkter og services, der er tæt på markedet afprøves og anvendes i forskellige brugssituationer. Det har givet virksomheder muligheder for at afprøve og tilpasse løsninger, så de har større chance for at imødekomme brugerne behov.

Kontakt

Simon Nørregaard Jensen

Specialkonsulent, teamkoordinator

Styring, Udvikling og Viden


24 23 20 53 Simon Nørregaard Jensen på LinkedIn
APPFWU01V