Skip til primært indhold

Sundhedsprofil

Region Syddanmark udarbejder regionale sundhedsprofiler, der kortlægger borgernes selvvurderede trivsel, sundhed og sygdomsforekomst.

Sundhedsprofilen 2021

Sundhedsprofilundersøgelsen 2021 er afsluttet. Spørgeskemaer blev udsendt 5. februar 2021 og undersøgelsen forløb til og med den 12. maj 2021.

Se resultaterne af Region Syddanmarks sundhedsprofil 2021:

Sundhedsprofilen 2021 Region Syddanmark

Læs mere om undersøgelsen i 2021.

14. marts 2022 holder regionen et arrangement for regionale og kommunale politikere samt direktører. Der holdes også en sundhedsfaglig temadag 4. april 2022, hvor resultaterne præsenteres for det administrative niveau i kommunerne og regionen. 

Medier, som har spørgsmål til resultater fra sundhedsprofilen 2021, bedes kontakte regionens pressetelefon.

Se kontaktoplysninger for Region Syddanmarks pressekontakt

Find resultater fra tidligere undersøgelser på www.danskernessundhed.dk

Kortlægning af borgernes sundhed

Sundhedsprofilundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år, og undersøgelsen kortlægger syddanskernes selvvurderede trivsel, sundhed og sygdomsforekomst. Oplysningerne i sundhedsprofilen kan ikke hentes i registre og er således unikke.
 
Få en kort præsentation af sundhedsprofilundersøgelsen i filmen nedenfor:

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Orienteringsmøde om Sundhedsprofil-undersøgelsen 2021

Region Syddanmark afholdt virtuelt orienteringsmøde for de syddanske kommuner 19. november 2020.

Nedenfor kan du se selve mødet og relevante dokumenter fra mødet.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Præsentation fra orienteringsmøde om Sundhedsprofilundersøgelsen 2021 (pdf)

Oversigt over de spørgsmål fra sundhedsprofilundersøgelsen i 2017, som ikke er med i undersøgelsen i 2021 (pdf).

Værktøj til forebyggelse og sundhedsfremme

Sundhedsprofilen er et værdifuldt værktøj for Region Syddanmark og kommunerne i regionen. Resultaterne fra sundhedsprofilerne bruges bl.a. i forbindelse med formulering af målsætninger og prioritering af indsatser på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Seneste sundhedsprofilrapport og spørgeskema kan tilgås nedenfor:
 
Sundhedsprofilen: "Hvordan har du det? 2017" (PDF)

Spørgeskemaet til Sundhedsprofilen 2021 (PDF)

Kontakt

Naja Ramskov Krogh

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


24965528

Peter Lund Kristensen

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


20585087
APPFWU02V