Skip til primært indhold

Organisering af Natlægevagt Syd

Natlægevagten er organisatorisk, fagligt og driftsmæssigt placeret under FAM Odense. Der foretages visitationer ved telefon- og videokonsultationer, fremmødekonsultationer og sygebesøg i natlægevagten.

Organisationsdiagram Natlægevagt Syd.

Visitationer

Visitationerne foregår fra lægevagtens visitationslokaler i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg, fra Akut Visitationsenhed (AVE) på Odense Universitetshospital, AMK-vagtcentralen eller hjemmefra.

Fremmødekonsultationer og sygebesøg

Fysiske konsultationer om natten foretages på Odense Universitetshospital i Odense, Sygehus Lillebælt i Kolding, Esbjerg og Grindsted Sygehus i Esbjerg og Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

De fysiske konsultationer varetages af de samme vagtlæger, som kører sygebesøg.

Sygebesøg visiteres af visitationslægerne. Disponeringen og styringen af besøgene sker fra AMK-vagtcentralen i et samarbejde med de visiterende læger. 

I tilfælde hvor det vurderes relevant af den visiterende læge, kan sygebesøg som et supplement til de kørende vagtlæger blive foretaget af paramedicinere, som får lægefaglig backup fra en læge i natlægevagten.

Befordringsordning og kørsel

Regionen stiller biler til rådighed for kørelæger, som køres af lægevagtassistenter (ST-reddere).

Uddannelses- og erfaringsbaggrund

Visitationsvagter varetages af speciallæger i almen medicin eller fase-3 hoveduddannelseslæger i almen medicin, som har gennemført minimum to visitationsledsagevagter, hvor hoveduddannelseslægen ledsager en erfaren vagtlæge, og to selvstændige visitationsvagter, hvor en erfaren vagtlæge ledsager hoveduddannelseslægen.

De kombinerede konsultations- og sygebesøgsvagter kan varetages af speciallæger i almen medicin, fase-3 hoveduddannelseslæger i almen medicin eller læger med solid, dokumenteret erfaring fra den nuværende lægevagt eller tilsvarende vagtordninger.

APPFWU01V