Skip til primært indhold

Digitale sundhedshuse

Region Syddanmark arbejder hen imod, at der findes telemedicin og velfærdsteknologi i alle sundhedshuse til at understøtte relevante kliniske funktioner eller det tværsektorielle samarbejde.

Flere gevinster ved telemedicin

Telemedicin gør det muligt at levere sundhedsydelser over afstand - uafhængigt af geografi. Derfor kan telemedicin være med til at sikre en høj kvalitet i behandlingen af patienterne uanset behandlingssted.

Samtidig kan telemedicin skabe lige adgang til behandling, rehabilitering og pleje for alle borgere i regionen, uanset hvor de bor, og sikre kontinuitet og sammenhæng i patientbehandlingen på tværs af sektorer. 

Telemedicinen er stadig et udviklingsområde, og vil være det i årene frem. 

APPFWU01V