Skip til primært indhold

Pejlemærker

Regionsrådet har udpeget otte overordnede pejlemærker, der sætter retning for drift og udvikling i Region Syddanmark.

De otte pejlemærker tager udgangspunkt i eksisterende strategier og sætter overordnede mål, som hele regionen arbejder efter - på tværs af arbejdsopgaver og fagområder.

Forskning, innovation og udvikling fremhæves som et af de overordnede mål, der skal karakterisere Region Syddanmarks drift og virke.

  1. Region Syddanmark er borgernes og patienternes region
  2. Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter
  3. Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  4. Region Syddanmark gør nytte af regionale styrker og bidrager til nationale dagsordener
  5. Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling
  6. Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser
  7. Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler samt stabil og decentral drift
  8. Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

Kontakt

Simon Nørregaard Jensen

Specialkonsulent, teamkoordinator

Styring, Udvikling og Viden


24 23 20 53 Simon Nørregaard Jensen på LinkedIn
APPFWU02V