Skip til primært indhold

Arbejdsforhold- og vilkår i Natlægevagt Syd

Som natlægevagt bliver du ansat på OUH på en timelønsaftale, som varierer alt efter, hvilken vagttype du varetager, og hvor mange vagter du tager.

Befordringsordning og kørsel

Regionen stiller biler til rådighed for kørelæger, som køres af lægevagtassistenter (ST-reddere).

Vagtplanlægning

Indmelding af ønsker til vagter sker i vagtplanssystemet HosInfo, når du er blevet ansat i natlægevagten. Behov for vagtbytte og andre forespørgsler vedrørende vagtplanlægning kan sendes til følgende mailadresse: OUH.ODE.FAM.vagtplanlaegning.natlaegevagt@rsyd.dk

Vagtplanerne bliver lagt ca. 3 måneder før, en vagtplansperioder begynder. Vagtplanerne bliver lagt for 4 måneder ad gangen. 

Sekretariatet for natlægevagten sender en skriftlig meddelelse til alle ansatte vagtlæger, når det er tid til at registrere ønsker til en ny vagtplansperiode.

Arbejdsmiljø

Der er stort fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø i natlægevagten i tæt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren i FAM. 

Der er planer og arbejdsgange for, hvilken støtte og vejledning man som ansat har adgang til for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det gælder bl.a. tydelige arbejdsgange og handlemuligheder ved alvorlige hændelser, herunder defusing og debriefing, samt hjælp til anmeldelse af og at tage hånd om arbejdsskader.

APPFWU02V