Skip til primært indhold

Arbejdsforhold- og vilkår i Natlægevagt Syd

Som natlægevagt bliver du ansat på OUH på en timelønsaftale, som varierer alt efter, hvilken vagttype du varetager, og hvor mange vagter du tager.

Befordringsordning og kørsel

Regionen stiller biler til rådighed for kørelæger, som køres af lægevagtassistenter (ST-reddere).

Vagtplanlægning

Indmelding af ønsker til vagter sker i HosInfo, når du er blevet ansat i natlægevagten. Til en start vil det imidlertid ske via følgende mailadresse: OUH.ODE.FAM.vagtplanlaegning.natlaegevagt@rsyd.dk

Vagtplanerne bliver lagt ca. 4 måneder, før en vagtplansperioder begynder. Vagtplanerne bliver lagt for 4 måneder ad gangen. 

Sekretariatet for natlægevagten skriver ud, når det er tid til at melde ind med ønsker til en ny vagtplansperiode.

Ved ønske om at bytte vagt tages kontakt til sekretæren via vagtplanlægningsmailen:

OUH.ODE.FAM.vagtplanlaegning.natlaegevagt@rsyd.dk

Arbejdsmiljø

Der er stort fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø i natlægevagten i tæt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren i FAM. 

Der er planer og arbejdsgange for, når der opstår noget i en vagt, der kræver bestemte handlemuligheder, og hvilke muligheder man har. Det gælder bl.a. tydelige arbejdsgange og handlemuligheder ved alvorlige hændelser, herunder defusing og debriefing, samt hjælp til anmeldelse af og at tage hånd om arbejdsskader.

Bliv en del af Natlægevagt Syd

Kontakt sekretariatet, hvis du er interesseret i at blive en del af Natlægevagt Syd på natlaegevagt.syd@rsyd.dk 

APPFWU01V