Skip til primært indhold

Offentligt-privat samarbejde

Samarbejde med den private sektor skal integreres i innovationsprocesser - i det omfang der er fagligt og ressourcemæssigt grundlag.

Sygehus og OPI

For et sygehus kan et samarbejde med en virksomhed være med til at skabe ny viden, nye løsninger og teknologi.

Disse behov kan på nogle områder imødekommes ved at indgå i fælles udviklingsforløb med private virksomheder. Det kan være med henblik på at få erfaringer med ny teknologi i den kliniske hverdag eller at bidrage til udviklingen af en løsning, som måske ikke findes på markedet i dag.

Virksomheder og OPI

Virksomheder kan på den anden side bruge viden opnået i OPI-samarbejdet til at udvikle nye produkter og løsninger, der imødekommer disse behov.

Det kan eksempelvis ske ved, at virksomhederne opnår viden om patienter og personalets behov, arbejdsprocesser og lignende, der kan hjælpe dem til at blive mere præcise i produktudviklingen.

Brochurer om offentlig-privat innovation

Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet to brochurer, der beskriver hvordan man indgår i OPI-forløb.

Der er en brochure henvendt til virksomheder og en brochure henvendt til medarbejdere på regionens sygehuse.

I brochurerne kommer vi blandt andet ind på:

  • Hvad er OPI? Her beskrives de overordnede rammer for et OPI-samarbejde
  • Initiativerne En indgang og Trial Nation, som hjælper virksomheder med at skabe kontakt til relevante kliniske afdelinger med henblik på samarbejde, test og afprøvning
  • Elementer man skal være opmærksom på, når man indgår i et OPI-samarbejde
  • Redskaber og yderligere information
  • Hvad Syddansk Sundhedsinnovation kan bidrage med i et OPI-forløb
  • En OPI-case, der viser, hvad man kan få ud af samarbejdet.

Vi håber det hjælper dig, der gerne vil i gang med offentlig-privat innovationssamarbejde.

Og har du brug for yderligere information om mulighederne, er du velkommen til at kontakte Syddansk Sundhedsinnovation.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn

Anne Friis Hansen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 44 58
APPFWU01V