Skip til primært indhold

Arbejdsgrupper under Det Regionale Lægemiddelråd

Lægemiddelrådet kan nedsætte arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper kan være permanente eller midlertidige alt efter opgavens omfang, art og varighed. Arbejdsgrupperne sammensættes af det regionale lægemiddelråd og kan bestå af både medlemmer og ikke-medlemmer. De sammensættes, således at de interessenter der måtte have interesse for og viden om den pågældende opgave er repræsenteret.

Aktuelle arbejdsgrupper

Hvilende: Arbejdsgruppe vedr. ensretning af brugen af lavmolekylære hepariner (kontaktperson Troels Bergmann)

APPFWU01V