Skip til primært indhold

Lægelige specialeråd i Region Syddanmark

Lægelige specialeråd

Oversigt over de 38 lægelige specialeråd i Region Syddanmark

For hvert specialeråd finder du medlemmerne herunder formand for specialerådet, den dialogansvarlige direktør, samt den tilknyttede sekretariatsbetjening.

Kommissorium for de lægelige specialeråd (pdf).

Nederst på siden finder du referater fra møderne med den dialogansvarlige direktør - opdateres løbende

Medlemmer i de lægelige specialeråd

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Formand Poul Henning Madsen Cheflæge OUH
  Henrik Ømark Petersen Ledende Overlæge OUH
  Annmarie Lassen Professor, Overlæge OUH
  Mikkel Brabrand Overlæge OUH
  Mette Worsøe Cheflæge OUH/Svendborg
  Thomas B. Christophersen Overlæge OUH/Svendborg
  Mats Lindberg Overlæge SHS
  Matthias Giebner Cheflæge SHS
  Allan Thimsen Pedersen Cheflæge SVS
  Jan Vork Overlæge SVS

 

Almen medicin
Formand Birgitte Ries Møller Praktiserende læge

birgitteriesmoeller@gmail.com

 

Næstformand Michael Haslund Praktiserende læge michaelhaslund@hotmail.com

 

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Formand Henrik Stougaard Cheflæge OUH
  Jens Schierbeck Cheflæge OUH
  Jane Bettina Andersen Overlæge OUH
  Palle Toft Professor og Ledende Overlæge OUH
  Niels Damgaard Eriksen Overlæge OUH/Svendborg
  Eva Elisabeth Weitling Overlæge SLB
  Jane Stab Nielsen Cheflæge SLB
  Kirsten Knage Overlæge SLB
  Lisbet Tokkesdal Jensen Cheflæge SLB
  Morten Lund Christiansen Cheflæge SVS
  Jakob Oxlund Overlæge SVS
  Annika Skaanes HU-læge SVS
  Lynge Kirkegaard Cheflæge SHS
  Skule Arnesen Bakke Afsnitsleder SHS
  Ebbe Rønholm Praktiserende speciallæge

ronholm@dadlnet.dk

 

 

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Formand Jesper Rasmussen Cheflæge SVS
  David Sherson Overlæge OUH
  Gert Thomsen Ledende Overlæge SVS
  Lars Brandt Cheflæge, klinisk lektor og Ph.d. OUH
  Lars Skadhauge Overlæge, Ph.d. SVS

 

Dialogansvarlig direktør Kim Brixen, sekretariatsbetjenes af OUH.

Jan Hermansen behandler sager i Sundhedsplanlægning, der relaterer sig til specialet.

Formand Henrik Thormann Praktiserende speciallæge

thormann@derm.dk

  Klaus Ejner Andersen Professor, overlæge, Dr.med. OUH
  Hanne Boje Rasmussen Praktiserende speciallæge Odense
  Lone Hvid Cheflæge OUH
  Sigurd Broesby-Olsen Overlæge, klinisk lektor OUH

 

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch Münster, sekretariatsbetjenes af Rasmus Nymand Nielsen.

Formand Ib Erik Jensen Cheflæge OUH
Næstformand Radu Vijida Overlæge SLB
  Anne-Sofie Brenøe Ledende Overlæge OUH
  Jacob Bang Cheflæge OUH/Svendborg
  Katarzyna Skaue Overlæge OUH/Svendborg
  Jakob Møller Cheflæge SLB
  Maria Arvad Serif Overlæge SLB
  Eja Mariam Kruuse Overlæge SVS
  Henrik Skjellerup Struckmann Cheflæge SVS
  Søren Hess Cheflæge SVS
  Jens Bonde-Petersen Afsnitsansvarlig overlæge SHS

 

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Helene Jul Rathcke.

Formand Bjarne Rønde Kristensen Cheflæge, Professor, Dr.med. bjarne.roende.kristensen@rsyd.dk, OUH
Næstformand Hans Ole Daugaard Ledende Overlæge hans.ole.daugaard@rsyd.dk. SVS
  Ole Erik Jørgensen Overlæge oejo@rsyd.dk, OUH
  Alexander Laschke Praktiserende speciallæge Ophørplads 1-2, 6200 Aabenraa
  Peter Henriksen Praktiserende speciallæge peter.henriksen@mail-online.dk, Haderslev
  Jan Stener Jørgensen Ledende Overlæge, Ph.d. jan.stener.joergensen@rsyd.dk, OUH 
  Ole Mogensen Overlæge, Professor, Dr.med. ole.mogensen@rsyd.dk, OUH 
  Bo Sultan Overlæge SHS
  Henri Goldstein Lægefaglig Centerchef SHS
  Jane Lyngsø Overlæge SVS
  Hanne Wielandt Overlæge SLB
  Vibeke Rasch Overlæge, Professor OUH
  Peter Humaidan Professor OUH
  Jens Fedder Professor OUH
  Kurt Højlund Overlæge OUH

 

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Formand Marianne Skovsager Andersen Professor, Ledende overlæge OUH
Næstformand Susanne Søgaard Lerche Ledende overlæge SLB
  Dorte Møller Jensen Professon, Overlæge SDCO, OUH
  Jan Frystyk Professor, Cheflæge Afd.M, OUH
  Steen Bonnema Professor, Ledende overlæge Afd. M, OUH
  Hanne Mumm Ledende overlæge OUH/Svendborg
  Stinus Hansen Overlæge OUH/Svendborg
  Ellen Grodum Overlæge SLB
  Anette Kvistborg Ledende overlæge SHS
  Tomasz Brylski Overlæge SHS
  Claus Bogh Juhl Professon, Overlæge SVS
  Per Heden Andersen Overlæge SVS, Esbjerg
  Pernille Hermann Uddannelsesansvarlig ledende overlæge Afd. M, OUH
  Michael Røder Ledende overlæge SDCO, OUH

 

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Formand Benedicte Vibjerg Wilson Cheflæge OUH
  Vibeke Andersen Overlæge, Professor SHS
  Angelika Lindke Overlæge SHS
  Lars Kock Hansen Ledende overlæge SLB
  Anca Nicoleta Petrache Overlæge SLB
  Claus Aalykke Ledende overlæge OUH/Svendborg M-FAM
  Jens Kjeldsen Ledende overlæge OUH
  Daniel Sprogøe Høyer Finsen Overlæge OUH
  Linda Sevelsted Møller Afdelingslæge OUH/Svendborg M-FAM
  Mette Munk Lauritsen Afdelingslæge, Ph.d.. SVS
  Mie Agerbæk Juel Ledende overlæge SVS (tiltræder 01.02.2023)
  Afventer repræsentant   SHS

 

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen for kollega på orlov.

Formand Søren Kasch Overlæge OUH Odense
Næstformand Karine Vigestad Rauff Læge SLB
  Barbara Ratajczyk Specialansv. overlæge SHS
  Lisbeth Fredholm Overlæge SLB
  Kristian Bergholdt Buhl Konst. ledende overlæge OUH Svendborg
  Niels Espensen Overlæge OUH Svendborg
  Lars Matzen Ledende overlæge OUH Odense

 

Dialogansvarlig direktør Kim Brixen, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Formand Hanne Vestergaard Cheflæge på OUH OUH
  Maja Hinge Ledende Overlæge SLB
  Torben Plesner Professor SLB
  Per Trøllund Pedersen Overlæge SVS
  Niels Abildgaard Ledende Overlæge, Professor OUH
  Mikael Fredriksen Overlæge OUH (udefunktion SHS)
  Calus Werenberg Marcher Ledende Overlæge OUH
  Tine Nielsen Yngre læge  

 

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg for kollega på orlov.

Formand Isik Somancu Johansen Ledende Overlæge, Professor, Forskningsleder OUH
  Axel Møller Ledende Overlæge SLB
  Janne Jensen Overlæge SLB
  Lars Stubbe Teglbjerg Overlæge OUH/Svendborg
  Svend Stenvang Pedersen Overlæge OUH
  Christian Backer Mogensen Overlæge SHS
  Olav Bergmann Overlæge SVS

 

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Formand Kristian Korsgaard Thomsen Ledende overlæge kristian.korsgaard.thomsen@rsyd.dk , SVS
  Axel Brandes Overlæge, professor axel.brandes@rsyd.dk, OUH
  Tina Svenstrup Poulsen Cheflæge tine.poulsen@rsyd.dk, OUH 
  Allan Erik Rohold Cheflæge allan.rohold@rsyd.dk, SVS 
  Claus Tveskov Ledende Overlæge claus.tveskov@rsyd.dk, OUH/Svendborg 
  Jess Lambrechtsen Overlæge jens.lambrechtsen@rsyd.dk, OUH/Svendborg M-FAM
  Flemming Hald Cheflæge flemming.hald@rsyd.dk, SLB 
  Inge Dørup Overlæge

inge.dorup@rsyd.dk, Friklinikken

  Lise Zeuthen Overlæge

Elisabeth.Louise.Zeuthen@rsyd.dk SLB

  Jess Lambrechtsen Overlæge jess.lambrechtsen@rsyd.dk OUH/Svendborg M-FAM
  Niels Peter Rønnow Sand Overlæge, Professor niels.peter.ronnow.sand@rsyd.dk SVS
  Lene Svendstrup Cheflæge lene.svendstrup@rsyd.dk, SHS
  Elsebeth Vibeke Friis Overlæge elsebeth.v.friis@rsyd.dk SHS
  Vibeke Brogaard Hansen Overlæge

vibeke.brogaard.hansen@rsyd.dk, SHS

  Peter Betton Johansen Overlæge

peter.betton.johansen@rsyd.dk, Friklinikken 

  Søren Kristian Nielsen Intro, OUH

soren.kristian.nielsen@rsyd.dk

 

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Formand Anders Løkke Ledende overlæge SLB (Vejle)
Næstformand Anders Christiansen Ledende overlæge SHS (Sønderborg)
  Jan Dalberg Overlæge SLB (Kolding)
  Ole Hilberg Professor SLB (Vejle)
  Julie Gellert YL SLB (Vejle)
  Nada Knezevic Overlæge SVS
  Torben Tranborg Jensen Specialeansvarlig overlæge SVS
  Jesper Rømhild Davidsen Ledende overlæge OUH
  Irena Hammen Ledende overlæge OUH/Svendborg
  Hanne Madsen Overlæge OUH/Svendborg
  Christian B. Laursen Professor OUH
  Ingrid Louise Titlestad Overlæge OUH
  Andrzej Konieczny Overlæge SHS (Sønderborg)
Suppleant Kristian Rasmussen Overlæge SLB (Vejle)
Suppleant Chadi Mansour Overlæge SVS
Suppleant Katrine H. Hansen Afdelingslæge SHS (Sønderborg)

 

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Formand Erik Bo Pedersen Overlæge, PhD OUH
Næstformand Marie Kjærgaard Afdelingslæge SLB
Professor repræsentant Claus Bistrup Professor, overlæge OUH
Udd. ansvarlig overlæge repræsentant Alice S. Nielsen Overlæge SVS
  Majbritt Grønborg Knudsen Cheflæge SVS
  Mette Isak Abramsson Ledende overlæge SHS
  Gabor Graehn Specialeansvarlig overlæge SHS
  Rikke Juul-Sandberg Overlæge SLB

 

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Formand Jens Kristian Pedersen Overlæge OUH, Svendborg
  Jakob Blaabjerg Espesen Cheflæge Rygcenter Syddanmark
  Torkell Ellingsen Ledende overlæge, professor OUH
  Wolfgang Böhme Praktiserende speciallæge d068187@dadlnet.dk 
 

John Bonde Knudsen

Overlæge OUH
  Helle Laustrup Cheflæge OUH
  Stavros Chrysidis Ledende overlæge SVS
  Oliver Hendricks Professor

Gigthospitalet

ohendricks@gigtforeningen.dk 

  Afshin Ashouri Ledende overlæge

Gigthospitalet

AAChristiansen@Gigtforeningen.dk 

  Johnny Lillelund Raun Overlæge SLB, Kolding
  Tine Lottenburger Ledende overlæge SLB, Vejle
  Niels Lomborg Overlæge SLB, Vejle
  Ruslanas Puisas Praktiserende speciallæge ruslanas.puisa@gmail.com 
  Søren Andreas Just Ledende overlæge UOH, Svendborg

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Formand Jes S. Lindholdt Professor OUH
Næstformand Kim Christian Houlind Cheflæge SLB
  Hans Ravn Overlæge SLB
  Cengiz Akgül Overlæge OUH

 

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Morten Jakobsen.

Formand Claus Christian Vinther Cheflæge OUH
  Jan Skovdal Cheflæge SLB, Kolding
  Henning Kold Anthonsen Overlæge SLB, Kolding
  Karsten Bech Centerchef SHS
  Allan Dorfelt Ledende Overlæge OUH/Svendborg
  Jens Chr. Riis Jørgensen Overlæge SLB, Vejle
  Gunnar Baatrup Overlæge OUH/Svendborg
  Per V. Andersen Overlæge OUH/Svendborg
  Karl Erik Juul Jensen Ledende Overlæge OUH
  Claus Vinther Cheflæge OUH
  Christine Tinghus Cheflæge SVS
  Nils Ryesgaard Rasmussen Overlæge SVS
  Niels Qvist Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Hans Rahr Cheflæge SLB, Vejle
  Jesper Durup Overlæge OUH
  Mirjana Komljen Klinikleder SHS, Organkirurgisk klinik
  Jesper M.R. Nielsen Speciallæge i kirurgi jesper@k-k-o.dk, Kirurgisk Klinik, Odense 
  Mette Høst Kontaktperson for specialerådet mette.hoest@rsyd.dk, OUH 

 

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Formand Eva Rabing Brix Petersen Ledende overlæge (Speciale- og uddannelsesansvarlig overlæge) , Ph.d. SLB
Næstformand Jesper Farup Revsholm Ledende overlæge (Specialeansvarlig overlæge) OUH
  Steen Antonsen Cheflæge, Ph.d. OUH
  Mads Nybo Cheflæge, Ph.d. OUH
  Lars Melholt Rasmussen Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Pernille Just Vinholt Ledende overlæge (Uddannelsesansvarlig overlæge), Ph.d. OUH
  Charlotte Gils Afdelingslæge OUH
  Jonna Skov Madsen Cheflæge, professor, Ph.d. SLB
  Ivan Brandslund Professor, Overlæge, Dr.med SLB
  Claus Lohman Brasen Overlæge, Ph.d. SLB
  Patricia Diana Sørensen Overlæge, Ph.d. SLB
  Jørgen Brodersen Gram Ledende Overlæge, Dr.med. SVS
  Vakur Bor Overlæge, Ph.d. SVS
  Anne Lindegaard Christiansen Afdelingslæge, Ph.d. SHS
  Lene Rosenberg Afdelingslæge SVS
  Ina Mathilde Kjær Hoveduddannelseslæge, Ph.d. SLB
  Eline Sandvig Andersen Hoveduddannelse, Ph.d. - studerende SLB
  Kristian Voss Bjerre Hoveduddannelseslæge SLB
  Rasmus Søgaard Hansen Hoveduddannelse, Ph.d. - studerende OUH
  Anne Bryde Alnor Hoveduddannelseslæge OUH
  Anne-Sofie Faarvang Thorsen Hoveduddannelseslæge, Ph.d.-studerende OUH
  Katrine Sølling Borlund Madsen Hoveduddannelseslæge OUH
  Michael Mejer Hunderup Hoveduddannelseslæge, SHS SHS

 

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Formand Per Damkier Ledende Overlæge, professor, ph.d. 

OUH, Syddansk Universitet 

per.damkier@rsyd.dk

Næstformand Troels Bergmann Overlæge 

OUH/SVS

  Thomas Øhlenschlæger Afdelingslæge

OUH/SVS

  Maija Haastrup Ledende Overlæge

OUH/Psykiatrien

  Mette Marie Christensen Cheflæge, ph.d.

OUH

  Daniel P. Henriksen Afdelingslæge ph.d.

OUH

  Jesper Hallas Overlæge, professor, dr.med.

OUH/SDU

  Zandra Ennis Afdelingslæge, ph.d.

OUH

  Sidsel Arnspang Pedersen Hoveduddannelseslæge

OUH

 

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Morten Jakobsen.

Formand Søren Hess Ledende Overlæge SVS
Næstformand Paw Holdgaard Ledende Overlæge SLB
  Allan Johansen Cheflæge OUH
  Henrik Petersen Ledende Overlæge OUH
  Malene Grubbe Holdebrandt Overlæge OUH
  Henrik Boel Jørgensen Cheflæge SLB

 

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Formand Lilian Bomme Ousager Cheflæge, Professor OUH
  Christina Fagerberg Overlæge OUH
  Lotte Krogh Overlæge OUH
  Karina Rønlund Overlæge SLB
  Mette Warming Jørgensen Cheflæge SLB
  Lene Byriel Ledende bioanalytiker SLB
  Maria Rasmussen Forskningsansvarlig overlæge SLB
  Anja Christoffersen Ledende bioanalytiker OUH
  Lone Krøldrup Kristensen Overlæge OUH

 

Dialogansvarlig direktør Kim Brixen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Formand Jørgen Georgsen Cheflæge OUH
  Mie Topholm Brun Afdelingslæge OUH
  Søren Thue Lillevang Ledende Overlæge, Ph.d. OUH
  Torben Barington Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Anne Christine Nilsson Afdelingslæge OUH
  Kristian Assing Afdelingslæge, Ph.d. OUH
  Kjel Titlested Overlæge  

 

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Formand Steen Lomborg Andersen Cheflæge SHS
Næstformand Zhijun Song Overlæge SVS
  Anette Holm Cheflæge OUH
  Hanne M. Holt Overlæge, Ph.d. OUH
  Niels Nørskov- Lauritsen Professor, overlæge OUH
  Claus Østergaard Ledende Overlæge SLB
  Ea Sofie Marmolin Overlæge SLB
  John Coia professor, Ledende Overlæge SVS

 

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Morten Jakobsen.

Formand Stefan Starup Jeppesen Cheflæge OUH
  Anja Ø. Knudsen Overlæge OUH
  Henrik Ditzel Professor OUH
  Lars Henrik Jensen Cheflæge SLB
  Karina Dahl Steffensen Professor SLB
  Erik Hugger Jakobsen Overlæge SLB (SVS)
  Kim Wedervang Overlæge SHS

 

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Formand Mogens Tange Cheflæge OUH
  Frank Gårskjær Overlæge, Dr.med. OUH
  Vacant    

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Formand Michael Oettinger Cheflæge OUH
  Harald Floer Cheflæge SHS
  Henrik Boye Cheflæge SLB
  Allan Thiemsen Petersen Cheflæge SVS

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen for kollega på orlov.

Formand Gerda Nørrelykke Møller Cheflæge OUH
Næstformand : Marie Louise Høgsbro Cheflæge SLB, Vejle
  Majbrit Lind Ledende overlæge OUH
  Jakob Grauslund Ledende overlæge, professor OUH
  Claus Pommerencke Cheflæge SLB, Vejle
  Martin Thorwest Konst.cheflæge SHS, Sønderborg
  Rune Rask Praktiserende speciallæge  
  Thomas Knutzen Praktiserende speciallæge  
  Jesper Skov Praktiserende speciallæge  

 

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Formand Anders Jordy Cheflæge SLB, Kolding
Næstformand Per Wagner Kristensen Konst. Cheflæge SLB
  Lars Rottwitt Overlæge SLB, Kolding
  Jette Vobbe Overlæge SLB, Vejle
  Jens Eggers  Cheflæge SHS
  Lars Holm Overlæge SHS
  Søren Overgaard Professor OUH
  Georg Kejlaa Overlæge OUH/Svendborg
  Lars Tambour Hansen Cheflæge SVS
  Niels Wedderkopp Professor SVS
  Jakob Espesen Cheflæge SLB, Rygcenter Middelfart
  Lars Schjøtz Speciallægepraksis Ortopædisk Klinik Odense Aps

 

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Formand Camilla Slot Mehlum Cheflæge OUH
Næstformand Lars Gosvig Praktiserende speciallæge larsgosvig@gmail.com
  (Lars) Peter Schouesboe Overlæge, Ph.d SLB
  Anette Drøhse Kjeldsen Overlæge, professor. OUH
  Jens Pilgaard Jacobsen Overlæge SHS
  Joyce Schultz Overlæge SLB
  Anders Rørbæk Madsen Ledende overlæge OUH
  Rikke Schnack-Petersen  Cheflæge OUH
  Susanne Holm Nielsen  Overlæge SHS
  Christian Godballe Forskningsleder, overlæge, Ph.d. OUH
  Jakob Ingdahl Matthiasson Cheflæge SVS
  Ida Rosendal Johansen Overlæge SHS
  Carsten Tougaard Hertz Overlæge SVS
  Stig Krarup Praktiserende speciallæge stighelmer@icloud.com

 

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Maria Frank.

Formand Niels Marcussen Cheflæge SHS
Næstformand Tina Green Cheflæge OUH
  Doris Schledermann Cheflæge SLB
  Sönke Detlefsen Overlæge OUH
  Mette Ramsing Overlæge SLB
  Claudia Stahlberg Cheflæge SVS
  Martin Wirenfeldt Nielsen Overlæge SVS
  Jacob Berg Hansen Overlæge SHS

 

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Maria Frank.

Formand  Anders Eggert Gravergaard  Cheflæge  OUH
  Ann Udesen Specialeansvarlig overlæge SVS
  Bekka Christensen Overlæge SLB
  Jens Ahm Sørensen Overlæge, Professor OUH
  Jesper Halling Overlæge SVS
  Mette W. Kjærskov Konst. ledende overlæge SLB
  Vivi Bakholdt Ledende overlæge OUH

 

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Formand Thomas Houmann Petersen Cheflæge SLB
  Poul-Erik Kofoed Cheflæge SLB
  Frank Nielsen Overlæge SVS
  Inken Dreyer Klinikleder SHS
  Majbritt Tovgaard Christensen Klinikleder SHS
  Preben B. Nielsen Overlæge SHS
  Christina Bjørn Cheflæge SVS
  Marianne Skytte Jakobsen Cheflæge OUH
  Sven Mortensen Overlæge OUH
  Steffen Husby Ledende Overlæge, Professor, Dr.med. OUH

 

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Formand Christian Jakobsen Ledende overtandlæge OUH
  Inger Bertram Overtandlæge SHS
  Peter Marker Ledende overtandlæge OUH
  Jens Thorn Ledende overtandlæge SVS
  Janne Ingerslev Overtandlæge SVS

 

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af OUH. Rikke Winther Strunge behandler sager i Sundhedsplanlægning, der relaterer sig til specialet.

Formand Erik Jacobsen Ledende overlæge for den klassiske thoraxkirurgi OUH
Næstformand Lars Peter Riber Ledende overlæge OUH

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Morten Jakobsen.

Formand Bettina Nørby Cheflæge SLB
  Palle Slot Osther Overlæge, Professor SLB
  Poul Frimodt-Møller Ledende Overlæge SLB
  Ulla Geertsen Cheflæge OUH
  Søren Madsen Overlæge SVS
  Jesper Schou Overlæge SVS
  Henrik Jahn Overlæge OUH
  Lars Lund Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Torsten Kreuscher Overlæge SHS
  Daniel Thomas Cheflæge SHS

 

Dialogansvarlig direktør Anders Meinert, sekretariatsbetjenes af Anne Vagner Moesgaard. Rasmus Nymand Nielsen behandler sager i Sundhedsplanlægning, der relaterer sig til specialet.

Formand Ole Schjerning Ledende Overlæge Psykiatrisk Afdeling Middelfart
Næstformand Claus Sørensen Overlæge Psykiatrisk Afdeling Odense
  Katarzyna Schulz Ledende Overlæge i akutpsykiatri Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
  Carsten Blus-Pedersen Cheflæge Psykiatrisk Afdeling Svendborg
  Elsebeth Stenager Overlæge - Professor Psykiatrisk Afdeling Odense
  Jens Tofte Overlæge Psykose område og ADHD Psykiatrisk Afdeling Odense
  Tanja Sheldrick-Michel Overlæge - Professor Psykiatrisk Afdeling Odense
  Else B. Knudsen Ledende Overlæge Psykiatrisk Afdeling Middelfart
  Inger Christensen Ledende Overlæge Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  Klaus Müller-Nielsen Cheflæge Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  Georgius Adamopoulus Cheflæge Psykiatrisk Afdeling Vejle
  Stine Kliem Praktiserende Speciallæge Psykiatri
  Mette Outtrup Braad Ledende Psykolog Psykiatrisk Afdeling Middelfart

 

Dialogansvarlig direktør Anders Meinert, sekretariatsbetjenes af Anne Vagner Moesgaard. Rasmus Nymand Nielsen behandler sager i Sundhedsplanlægning, der relaterer sig til specialet.

Forperson Sussie Slumstrup Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Gitte Vittrup Ledende overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Sanne Kloppenborg Ledende overlæge og uddannelsesansvarlig Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Anne Dorte Stemstrøm Ledende og uddannelsesansvarlig overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense
  Jette Asmussen Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense
  Niels Bilenberg Professor Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense
  Cecilie Bræmer-Jensen Yngre læge Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense

 

Referater fra dialogmøder mellem specialeråd og dialogansvarlig direktør (pdf'er)

Specialeråd for plastikkirurgi og dialogansvarlig direktør  3. januar 2023
Specialerådene for neurologi og for neurokirurgi og dialogansvarlig direktør 23. januar 2023
Specialeråd for oftalmologi og dialogansvarlig direktør 3. maj 2023
Specialeråd for pædiatri og dialogansvarlig direktør 25. maj 2023
Specialeråd for kardiologi og dialogansvarlig direktør 1. juni 2023
Specialeråd for plastikkirurgi og dialogansvarlig direktør 11. januar 2022
Specialeråd for neurologi og neurokirurgi og dialogansvarlig direktør 12. jaunuar 2022
Specialeråd for nefrologi og dialogansvarlig direktør 2. februar 2022
Specialeråd for kardiologi og dialogansvarlig direktør 31. maj 2022
Specialeråd for Lungemedicin og dialogansvarlig direktør 13. juni 2022
Specialeråd for infektionsmedicin og dialogansvarlig direktør 15. juni 2022
Specialeråd for patologi og dialogansvarlig direktør 7. september 2022
Specialeråd for klinisk genetik og dialogansvarlig direktør 31. oktober 2022
Specialeråd for oftalmologi og dialogansvarlig direktør 2. november 2022
Specialeråd for geriatri og dialogansvarlig direktør 15. november 2022
Specialeråd for arbejdsmedicin og dialogansvarlig direktør

18. november 2022

Specialeråd for rheumatologi og dialogansvarlig direktør

6. december 2022

Specialeråd for klinisk biokemi og dialogansvarlig direktør

16. december 2022

Specialeråd for Klinisk Mikrobiologi og dialogansvarlig direktør 1. juni 2021
Specialeråd for Klinisk Genetik og dialogansvarlig direktør 11. juni 2021
Specialeråd for Plastikkirurgi og dialogansvarlig direktør 15. juni 2021
Specialeråd for Klinisk Mikrobiologi og dialogansvarlig direktør 2. juli 2021
Specialeråd for Diagnostisk Radiologi og dialogansvarlig direktør 8. september 2021
Specialeråd for Hæmatologi og dialogansvarlig direktør 16. september 2021
Specialeråd for Kardiologi og dialogansvarlig direktør 16. september 2021
Specialeråd for Endokrinologi og dialogansvarlig direktør 6. oktober 2021
Specialeråd for Reumatologi og dialogansvarlig direktør 7. december 2021

Specialeråd for Oftalmologi og dialogansvarlig direktør

8. december 2021

Specialeråd for Diagnostisk Radiologi og dialogansvarlig direktør 5. februar 2020
Specialeråd for Hæmatologi og dialogansvarlig direktør 27. oktober 2020
Specialeråd for Neurologi og Neurokirurgi og dialogansvarlig direktør 29. oktober 2020
Specialeråd for Arbejdsmedicin og dialogansvarlig direktør 5. november 2020
Specialeråd for Klinisk Mikrobiologi og dialogansvarlig direktør 5. november 2020

Specialeråd for Plastikkirurgi og dialogansvarlig direktør

12. november 2020
Specialeråd for Karkirurgi og dialogansvarlig direktør 13. november 2020
Specialeråd for Ortopædi og dialogansvarlig direktør 27. november 2020
APPFWU02V