Skip til primært indhold

Lægelige specialeråd i Region Syddanmark

Lægelige specialeråd

Oversigt over de 38 lægelige specialeråd i Region Syddanmark

For hvert specialeråd finder du medlemmerne herunder formand for specialerådet, den dialogansvarlige direktør, samt den tilknyttede sekretariatsbetjening.

Kommissorium for de lægelige specialeråd (pdf).

Nederst på siden finder du referater fra møderne med den dialogansvarlige direktør - opdateres løbende

Medlemmer i de lægelige specialeråd

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen

Akutmedicin

 
Formand Poul Henning Madsen Ledende overlæge OUH
  Henrik Ømark Petersen Specialeansvarlig overlæge  OUH
  Annmarie Lassen Professor, overlæge OUH
  Mikkel Brabrand Overlæge OUH
  Mette Worsøe Ledende overlæge OUH/Svendborg
  Thomas B. Christophersen Overlæge OUH/Svendborg
  Mats Lindberg Overlæge SHS
  Matthias Giebner Ledende overlæge SHS
  Allan Thimsen Pedersen Ledende overlæge SVS
  Jan Vork Overlæge SVS

Almen medicin

Formand Birgitte Ries Møller Praktiserende læge

birgitteriesmoeller@gmail.com

 

Næstformand Michael Haslund Praktiserende læge michaelhaslund@hotmail.com

 

Dialogansvarlig direktør Michael Dall Hansen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Anæstesiologi

Formand Henrik Stougaard Ledende overlæge OUH
  Jens Schierbeck Ledende overlæge OUH
  Jane Bettina Andersen Overlæge OUH
  Palle Toft Professor og specialeansvarlig OUH
  Niels Damgaard Eriksen Overlæge OUH/Svendborg
  Eva Elisabeth Weitling Overlæge SLB
  Jane Stab Nielsen Ledende overlæge SLB
  Kirsten Knage Overlæge SLB
  Lisbet Tokkesdal Jensen Ledende overlæge SLB
  Morten Lund Christiansen Ledende overlæge SVS
  Jakob Oxlund Overlæge SVS
  Annika Skaanes HU-læge SVS
  Lynge Kirkegaard Ledende overlæge SHS
  Skule Arnesen Bakke Afsnitsleder SHS
  Ebbe Rønholm Praktiserende speciallæge ronholm@dadlnet.dk

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Arbejdsmedicin

Formand Jesper Rasmussen Ledende overlæge SVS
  David Sherson Overlæge OUH
  Gert Thomsen Uddannelsesansvarlig overlæge SVS
  Lars Brandt Ledende overlæge, klinisk lektor og Ph.d. OUH
  Lars Skadhauge Overlæge, Ph.d. SVS

Dialogansvarlig direktør Kim Brixen, sekretariatsbetjenes af OUH.

Jan Hermansen behandler sager i Sundhedsplanlægning, der relaterer sig til specialet.

Dermato-venerologi

Formand Henrik Thormann Praktiserende speciallæge

thormann@derm.dk

  Klaus Ejner Andersen Professor, overlæge, Dr.med. OUH
  Hanne Boje Rasmussen Praktiserende speciallæge Odense
  Lone Hvid Ledende overlæge OUH
  Sigurd Broesby-Olsen Overlæge, klinisk lektor OUH

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch Münster, sekretariatsbetjenes af Rasmus Nymand Nielsen.

Diagnostisk Radiologi

Formand Ib Erik Jensen Ledende overlæge OUH
Næstformand Radu Vijida Overlæge SLB
  Anne-Sofie Brenøe Specialeansvarlig overlæge OUH
  Jacob Bang Specialeansvarlig overlæge OUH/Svendborg
  Anne Mette Hoffmann Overlæge OUH/Svendborg
  Torben Sørensen Overlæge SLB
  Jakob Møller Ledende overlæge SLB
  Maria Arvad Serif Overlæge SLB
  Eja Mariam Kruuse Overlæge SVS
  Henrik Skjellerup Struckmann Ledende overlæge SVS
  Lene Guldberg Hansen Ledende overlæge SVS
  Jens Bonde-Petersen Afsnitsansvarlig overlæge SHS

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Kirsten Frost Lorenzen.

Gynækologi og Obstetrik

Formand Bjarne Rønde Kristensen Ledende overlæge, Professor, Dr.med. bjarne.roende.kristensen@rsyd.dk, OUH
Næstformand Hans Ole Daugaard Specialeansvarlig overlæge hans.ole.daugaard@rsyd.dk. SVS
  Kurt Klünder   klaus.klunder@rsyd.dk, SLB
  Ole Erik Jørgensen Overlæge oejo@rsyd.dk, OUH
  Alexander Laschke Praktiserende speciallæge Ophørplads 1-2, 6200 Aabenraa
  Peter Henriksen Praktiserende speciallæge peter.henriksen@mail-online.dk, Haderslev
  Jan Stener Jørgensen Specialeansvarlig overlæge, Ph.d. jan.stener.joergensen@rsyd.dk, OUH 
  Ole Mogensen Overlæge, Professor, Dr.med. ole.mogensen@rsyd.dk, OUH 
  Bo Sultan Overlæge SHS
  Henri Goldstein Lægefaglig Centerchef SHS
  Jane Lyngsø Overlæge SVS
  Hanne Wielandt Overlæge SLB
  Vibeke Rasch Overlæge, Professor OUH
  Peter Humaidan Professor OUH
  Jens Fedder Professor OUH
  Kurt Højlund Overlæge OUH

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Intern medicin: Endokrinologi

Formand Marianne Skovsager Andersen Overlæge, Professor OUH
Næstformand Jeppe Gram Klinikchef SVS
  Stinus Gadegaard Hansen Afdelingslæge SVS
  Per Heden Andersen Overlæge SVS
  Jørgen Hansgaard Overlæge OUH/Svendborg
  Lis Stilgren Overlæge OUH/Svendborg
  Moustapha Kassem Professor OUH
  Laszio Hegedus Professor OUH
  Kurt Højlund Professor OUH
  Rene Klinkby Støving Professor OUH
  Pernille Hermann Specialeansvarlig overlæge OUH
  Dorte Møller Jensen Overlæge OUH
  Jan Frystyk Overlæge, Professor OUH
  Michael Røder Specialeansvarlig overlæge OUH
  Steen Joop Bonnema Overlæge, Professor OUH
  Klaus Michael Pedersen Specialeansvarlig overlæge SLB
  Anlin Andrian Overlæge SLB
  Ellen Godrum Overlæge SLB
  Magdalena Andries Overlæge SLB
  Susanne Søgaard Lerche Overlæge SLB
  Anette Kvistborg Overlæge SHS
  Tomasz Brylski Overlæge SHS
  Frans Brandt Kristensen Ledende Overlæge SHS

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi

Formand Karsten Lauritsen Ledende overlæge OUH
  Søren Jensen Overlæge SLB
  Ejler Ejlersen Overlæge SLB
  Torben Knudsen Klinikchef SVS
  Thøger Thøgersen Afdelingslæge SVS
  Axel Malchow-Møller Overlæge OUH/Svendborg
  Aleksander Krag Professor, Ph.d. OUH
  Troels Havelund Overlæge OUH
  Ove B. Schaffalitsky de Muchadell Professor OUH
  Claus Aalykke Overlæge OUH/Svendborg
  Torben Nathan Overlæge SLB

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Karina Ersted Christensen.

Intern medicin: Geriatri

Formand Lars Matzen Ledende overlæge OUH
Næstformand Niels Espensen Ledende overlæge OUH/Svendborg
  Anzalika Tarulis Ledende overlæge SLB
  Randi Battaule Overlæge SLB
  Lisbeth Fredholm Overlæge SLB
  Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, Ph.d. OUH
  Barbera Ratajczyk Overlæge SHS
  Elena Tulupva Overlæge SHS

Dialogansvarlig direktør Kim Brixen, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Intern medicin: Hæmatologi

Formand Hanne Vestergaard Ledende overlæge på OUH OUH
  Maja Hinge Specialeansvarlig overlæge SLB
  Torben Plesner Professor SLB
  Per Trøllund Pedersen Overlæge SVS
  Niels Abildgaard Specialeansvarlig overlæge, Professor OUH
  Mikael Fredriksen Overlæge OUH (udefunktion SHS)
  Calus Werenberg Marcher Uddannelsesansvarlig overlæge OUH
  Tine Nielsen Yngre læge  

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Karina Ersted Christensen.

Intern medicin: Infektionsmedicin

Formand Isik Somancu Johansen Specialeansvarlig overlæge, Professor, Forskningsleder OUH
  Axel Møller Specialeansvarlig overlæge SLB
  Janne Jensen Overlæge SLB
  Lars Stubbe Teglbjerg Overlæge OUH/Svendborg
  Svend Stenvang Pedersen Overlæge OUH
  Christian Backer Mogensen Overlæge SHS
  Olav Bergmann Overlæge SVS

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Intern medicin: Kardiologi

Formand Axel Brandes Overlæge axel.brandes@rsyd.dk , OUH
Næstformand Tina Poulsen Ledende overlæge tine.poulsen@rsyd.dk, OUH 
  Allan Rohold Overlæge allan.rohold@rsyd.dk, SVS 
  Claus Tveskov Specialeansvarlig overlæge claus.tveskov@rsyd.dk, OUH/Svendborg 
  Jess Lambrechtsen Overlæge jens.lambrechtsen@rsyd.dk, OUH/Svendborg
  Flemming Hald Ledende overlæge flemming.hald@rsyd.dk, SLB 
  Lise Zeuthen Overlæge

Elisabeth.Louise.Zeuthen@rsyd.dk SLB

  Ida Ransby Schneider 1. reservelæge (Yngre læger) ida.ransby.schneider2@rsyd.dk, OUH 
  Inge Dørup Overlæge inge.dorup@rsyd.dk, Friklinikken
  Niels Peter Rønnow Sand Overlæge, Professor niels.peter.ronnow.sand@rsyd.dk SVS
  Kristian Korsgaard Thomsen Overlæge kristian.korsgaard.thomsen@rsyd.dk, SVS 
  Lene Svendstrup  Ledende overlæge lene.svendstrup@rsyd.dk, SHS
  Elsebeth Vibeke Friis Overlæge Elsebeth.V.Friis@rsyd.dk SHS
  Mikkel Hougaard Overlæge mikkel.hougaard@rsyd.dk, SHS 
  Vibeke Brogaard Hansen Overlæge

vibeke.brogaard.hansen@rsyd.dk, SHS

  Peter Betton Johansen Overlæge

peter.betton.johansen@rsyd.dk, Friklinikken 

 

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Intern medicin: Lungemedicin

Formand Jesper Rømhild Davidsen Overlæge OUH
Næstformand Steffen Kristensen Overlæge SLB
  Jan Dalberg Overlæge SLB
  Nada Knezevic Overlæge SVS
  Torben Tranborg Overlæge SVS
  Arman Arshad Overlæge OUH/Svendborg
  Ole Bruun Rasmussen Overlæge OUH/Svendborg
  Hanne Madsen Overlæge OUH
  Ingrid Louise Titlestad Overlæge OUH
  Gabrielle Jensen Overlæge SHS
  Zofia Grzywacz Overlæge SHS

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Intern medicin: Nefrologi

Formand Jan Carstens Overlæge OUH
  Helle Charlotte Thiesson Overlæge OUH
  Gudrun Steffensen Overlæge SLB
  Julie Bryndum Klinikchef SVS
  Inger Andersen Overlæge SVS
  Jens Jørgen Frifelt Overlæge SHF
  Jørgen Jensen Overlæge OUH
  Hans Dieperink Ledende overlæge OUH
  Gabor Graehn Overlæge SHS

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Rikke Winther Strunge.

Intern medicin: Reumatologi

Formand John Bonde Knudsen Overlæge OUH
  Karin Grau Overlæge SLB
  Tine Lottenburger Overlæge SLB
  Leif Ejstrup Klinikchef SVS
  Lars Kjær Nielsen Overlæge SHF
  Jannie Beier Praktiserende speciallæge OUH
  Peter Junker Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Jens Møller Rasmussen Ledende overlæge, Ph.d. OUH
  Lis Smedegaard Andersen Ledende Overlæge lsandersen@gigtforeningen.dk, Gigthospitalet 
  Kim Hørslev-Petersen Professor Gigthospitalet
  Per N. Andresen Uddannelsesansvarlig overlæge SHF
  Inger Marie Jensen Hansen Overlæge Rygcentret
  Lene Marie Isaksen Overlæge SLB
  Palle Ahlqvist Overlæge SLB
  Ada Collic    

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Karkirurgi

Formand Jes S. Lindholdt Professor OUH
Næstformand Kim Christian Houlind Overlæge SLB
  Hans Ravn Overlæge SLB
  Cengiz Akgül Overlæge OUH

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Morten Jakobsen.

Kirurgi

Formand Claus Christian Vinther Ledende overlæge OUH
  Jan Skovdal Ledende overlæge SLB, Kolding
  Henning Kold Anthonsen Overlæge SLB, Kolding
  Karsten Bech Centerchef SHS
  Allan Dorfelt Specialeansvarlig overlæge OUH/Svendborg
  Jens Chr. Riis Jørgensen Overlæge SLB, Vejle
  Gunnar Baatrup Overlæge OUH/Svendborg
  Per V. Andersen Overlæge OUH/Svendborg
  Karl Erik Juul Jensen Specialeansvarlig overlæge OUH
  Claus Vinther Ledende overlæge OUH
  Christine Tinghus Ledende overlæge SVS
  Nils Ryesgaard Rasmussen Overlæge SVS
  Niels Qvist Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Hans Rahr Ledende overlæge SLB, Vejle
  Jesper Durup Overlæge OUH
  Mirjana Komljen Klinikleder SHS, Organkirurgisk klinik
  Jesper M.R. Nielsen Speciallæge i kirurgi jesper@k-k-o.dk, Kirurgisk Klinik, Odense 
  Mette Høst Kontaktperson for specialerådet mette.hoest@rsyd.dk, OUH 
  Claus Hovendal Overlæge, Professor, Dr.med. OUH

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Klinisk Biokemi

Formand Eva Rabing Brix Petersen Ledende overlæge, Ph.d. SHS
Næstformand Jesper Farup Revsholm Overlæge OUH
  Steen Antonsen Ledende overlæge, Ph.d. OUH
  Mads Nybo Ledende overlæge, Ph.d. OUH
  Lars Melholt Rasmussen Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Pernille Just Vinholt Overlæge, Ph.d. OUH
  Charlotte Gils Afdelingslæge OUH
  Jonna Skov Madsen Ledende overlæge, professor, Ph.d. SLB
  Ivan Brandslund Laboratoriechef, Professor, Overlæge, Dr.med SLB
  Claus Lohman Brasen Overlæge, Ph.d. SLB
  Patricia Diana Sørensen Afdelingslæge, Ph.d. SLB
  Jørgen Brodersen Gram Specialeansvarligoverlæge, Dr.med. SVS
  Vakur Bor Overlæge, Ph.d. SVS
  Anne Lindegaard Christiansen Afdelingslæge, Ph.d. SHS
  Lene Rosenberg Hoveduddannelseslæge SVS
  Ina Mathilde Kjær Hoveduddannelseslæge, Ph.d. SLB
  Eline Sandvig Andersen Hoveduddannelse, Ph.d. - studerende SLB
  Kristian Voss Bjerre Hoveduddannelseslæge SLB
  Rasmus Søgaard Hansen Hoveduddannelse, Ph.d. - studerende OUH
  Anne Bryde Alnor Hoveduddannelseslæge OUH
  Anne-Sofie Faarvang Thorsen Hoveduddannelseslæge, Ph.d.-studerende OUH
  Katrine Sølling Borlund Madsen Hoveduddannelseslæge OUH
  Michael Mejer Hunderup Hoveduddannelseslæge, SHS SHS

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Klinisk Farmakologi

Formand Per Damkier Specialeansvarlig  overlæge, professor, ph.d. 

OUH, Syddansk Universitet 

per.damkier@rsyd.dk

Næstformand Troels Bergmann Overlæge 

OUH/SVS

  Thomas Øhlenschlæger Afdelingslæge

OUH/SVS

  Maija Haastrup Uddannelsesansvarlig overlæge

OUH/Psykiatrien

  Mette Marie Christensen Ledende overlæge, ph.d.

OUH

  Daniel P. Henriksen Afdelingslæge ph.d.

OUH

  Jesper Hallas Overlæge, professor, dr.med.

OUH/SDU

  Zandra Ennis Afdelingslæge, ph.d.

OUH

  Sidsel Arnspang Pedersen Hoveduddannelseslæge

OUH

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Morten Jakobsen.

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Formand Søren Hess Specialeansvarlig overlæge SVS
Næstformand Paw Holdgaard Specialeansvarlig overlæge SLB
  Allan Johansen Ledende overlæge OUH
  Henrik Petersen Specialeansvarlig overlæge OUH
  Malene Grubbe Holdebrandt Overlæge OUH
  Henrik Boel Jørgensen Ledende overlæge SLB

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Klinisk Genetik

Formand Lilian Bomme Ousager Ledende overlæge OUH
  Anders Bojesen Specialechef, Overlæge SLB
  Thomas Dyrsø Jensen Overlæge SLB
  Jens Michael Hertz Overlæge, Professor OUH
  Christina Fagerberg Overlæge OUH

Dialogansvarlig direktør Kim Brixen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Klinisk Immunologi

Formand Jørgen Georgsen Ledende overlæge OUH
  Mie Topholm Brun Afdelingslæge OUH
  Søren Thue Lillevang Specialeansvarlig overlæge, Ph.d. OUH
  Torben Barington Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Anne Christine Nilsson Afdelingslæge OUH
  Kristian Assing Afdelingslæge, Ph.d. OUH
  Kjel Titlested Overlæge  

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af Mie Lykkeberg.

Klinisk Mikrobiologi

Formand Steen Lomborg Andersen Ledende overlæge  SHS
Næstformand Zhijun Song Overlæge SVS
  Anette Holm Ledende overlæge OUH
  Hanne M. Holt Overlæge, Ph.d. OUH
  Niels Nørskov- Lauritsen Professor, overlæge OUH
  Claus Østergaard Uddannelsesansvarlig overlæge SLB
  Ea Sofie Marmolin Overlæge SLB
  John Coia professor, specialeansvarlig overlæge SVS

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Morten Jakobsen.

Klinisk Onkologi

Formand Stefan Starup Jeppesen Ledende overlæge OUH
  Anja Ø. Knudsen Overlæge OUH
  Henrik Ditzel Professor OUH
  Lars Henrik Jensen Ledende overlæge SLB
  Karina Dahl Steffensen Professor SLB
  Erik Hugger Jakobsen Overlæge SLB (SVS)
  Kim Wedervang Overlæge SHS

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Neurokirurgi

Formand Mogens Tange Ledende overlæge OUH
  Frank Gårskjær Overlæge, Dr.med. OUH
  Vacant    

Dialogansvarlig direktør Michael Dall, sekretariatsbetjenes af Solveig Hansen.

Neurologi

Formand Michael Oettinger Ledende overlæge OUH
  Harald Floer Ledende overlæge SHS
  Henrik Boye Ledende overlæge SLB
  Allan Thiemsen Petersen Ledende overlæge SVS

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Karina Ersted Christensen.

Oftalmologi

Formand Gerda Nørrelykke Møller Ledende overlæge OUH
Næstformand Claus Pommerencke Ledende overlæge SLB, Vejle
Næstformand Jesper Skov Praktiserende speciallæge Fredericia
  Anne Winther-Nielsen Overlæge SLB, Vejle
  A.K. Sjølie Professor OUH
  Tom Eggert Overlæge OUH
  Lars Lundberg Praktiserende speciallæge Odense
  Jørgen Nørlykke Nissen Praktiserende speciallæge Aabenraa
  Birgit Kjær Ledende overlæge SHS
  Marie Louise Høgsbro Ledende overlæge SLB

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Ortopædkirurgi

Formand Anders Jordy Ledende overlæge SLB, Kolding
Næstformand Per Wagner Kristensen Konst. Ledende overlæge SLB
  Lars Rottwitt Overlæge SLB, Kolding
  Jette Vobbe Overlæge SLB, Vejle
  Jens Eggers  Ledende overlæge SHS
  Lars Holm Overlæge SHS
  Søren Overgaard Professor OUH
  Georg Kejlaa Overlæge OUH/Svendborg
  Lars Tambour Hansen Ledende overlæge SVS
  Niels Wedderkopp Professor SVS
  Jakob Espesen Ledende overlæge SLB, Rygcenter Middelfart
  Lars Schjøtz Speciallægepraksis Ortopædisk Klinik Odense Aps

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Kirsten Frost Lorenzen.

Oto-Rhino-Laryngologi

Formand Jens Højberg Wanscher Ledende overlæge, Lektor OUH
Næstformand Preben Bjerregaard Praktiserende speciallæge pbj@post6.tele.dk, Vejen 
  Knud Erik Outzen Ledende overlæge SLB
  (Lars) Peter Schouesboe Overlæge, Ph.d. SLB
  Frank Svendstrup Ledende overlæge SLB
  Allan Suhr Olesen   aso@dadlnet.dk
  Ann Momme Studsgaard Overlæge SLB
  Jens Pilgaard Jacobsen Overlæge SHS
  Søren Kristensen Ledende overlæge SVS
  Knud Larsen Overlæge SVS
  Johnny Fl. Lunding Praktiserende speciallæge Middelfart
  Rikke Schnack-Petersen Ledende overlæge OUH
  Susanne Holm Nielsen Overlæge SHS
  Henrik Bo Poulsen Ledende overlæge OUH
  Christian Godballe Forskningsleder, Overlæge, Ph.d. OUH
  Anette Drøhse Kjeldsen Overlæge, Ph.d. OUH
  Ture Andersen Overlæge OUH
  Lars Gosvig Praktiserende speciallæge larsgosvig@gmail.com, Odense

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Maria Frank.

Patologisk Anatomi og Cytologi

Formand Niels Marcussen Ledende overlæge SHS
Næstformand Tina Green Ledende overlæge OUH
  Doris Schledermann Overlæge OUH
  Sönke Detlefsen Overlæge OUH
  Marianne Waldstrøm Ledende overlæge SLB
  Henrik Hager Overlæge SLB
  Niels Korsgaard Overlæge SVS
  Martin Bak Overlæge SVS
  Vera Skødt Ledende overlæge SHS

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Maria Frank.

Plastikkirurgi

Formand Vibeke Koudal Specialeansvarlig overlæge OUH, udefunktion SLB
  Jens Ahm Sørensen Overlæge, Professor OUH
  Anders Eggert Gravergaard Ledende overlæge OUH
  Jesper Halling Overlæge SVS
  Michael Rose Specialeansvarlig overlæge SCS

Dialogansvarlig direktør Anna-Marie Bloch-Münster, sekretariatsbetjenes af Kirsten Frost Lorenzen.

Pædiatri

Formand Thomas Houmann Petersen Ledende overlæge SLB
  Poul-Erik Kofoed Ledende overlæge SLB
  Frank Nielsen Overlæge SVS
  Inken Dreyer Klinikleder SHS
  Majbritt Tovgaard Christensen Klinikleder SHS
  Preben B. Nielsen Overlæge SHS
  Christina Bjørn Ledende overlæge SVS
  Marianne Skytte Jakobsen Ledende overlæge OUH
  Sven Mortensen Overlæge OUH
  Steffen Husby Specialeansvarlig overlæge, Professor, Dr.med. OUH

Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen, sekretariatsbetjenes af Jan Hermansen.

Tand, Mund og Kæbekirurgi

Formand Christian Jakobsen Ledende overtandlæge OUH
  Inger Bertram Overtandlæge SHS
  Peter Marker Ledende overtandlæge OUH
  Jens Thorn Ledende overtandlæge SVS
  Janne Ingerslev Overtandlæge SVS

Dialogansvarlig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, sekretariatsbetjenes af OUH. Rikke Winther Strunge behandler sager i Sundhedsplanlægning, der relaterer sig til specialet.

Thoraxkirurgi

Formand Gert Lerbjerg Ledende overlæge OUH
Næstformand Erik Jacobsen Funktionsansvarlig for den klassiske thoraxkirurgi, Overlæge OUH

Dialogansvarlig direktør Thomas Larsen, sekretariatsbetjenes af Morten Jakobsen.

Urologi

Formand Ulla Geertsen Ledende overlæge OUH
  Palle Slot Osther Overlæge, Professor SLB
  Poul Frimodt-Møller Specialeansvarlig overlæge SLB
  Bettina Nørby Ledende overlæge SLB
  Søren Madsen Overlæge SVS
  Jesper Schou Overlæge SVS
  Henrik Jahn Overlæge OUH
  Lars Lund Overlæge, Professor, Dr.med. OUH
  Torsten Kreuscher Overlæge SHS
  Daniel Thomas Ledende overlæge SHS

Dialogansvarlig direktør Anders Meinert, sekretariatsbetjenes af Anne Vagner Moesgaard. Rasmus Nymand Nielsen behandler sager i Sundhedsplanlægning, der relaterer sig til specialet.

Psykiatri

Formand Ole Schjerning specialeansvarlig overlæge Psykiatrisk Afdeling, Middelfart
Næstformand Mikkel Rune Vossen Rasmussen ledende overlæge Psykiatrisk Afdeling Vejle 
  Katarzyna Schulz specialeansvarlig overlæge i akutpsykiatri Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
  Carsten Blus-Pedersen,  ledende overlæge Psykiatrisk Afdeling Svendborg
  Claus Sørensen overlæge Psykiatrisk Afdeling Odense
  Jens Tofte overlæge Psykose område og ADHD, Psykiatrisk Afdeling Odense
  Tanja Sheldrick-Michel overlæge- professor Psykiatrisk Afdeling Odense
  Else B. Knudsen specialeansvarlig overlæge, uddannelsesansvarlig læge Psykiatrisk Afdeling Middelfart
  Inger Christensen specialeansvarlig overlæge  Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  Klaus Müller-Nielsen ledende overlæge Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  Stine Kliem praktiserende speciallæge Psykiatri

Dialogansvarlig direktør Anders Meinert, sekretariatsbetjenes af Anne Vagner Moesgaard. Rasmus Nymand Nielsen behandler sager i Sundhedsplanlægning, der relaterer sig til specialet.

Børne- og ungdomspsykiatri

Formand Klaus Müller-Nielsen Ledende overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Aabenraa og Kolding
  Anne Dorte Stenstrøm Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense
  Sussie Andersen Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Gitte Vittrup Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Claudia D. Christensen Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Sanne Bornholdt Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Peer Nøhr-Jensen Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense
  Torsten Schumann Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Allan Hvolby Overlæge Børne- og Ungdomspsykiatri, Sydjylland
  Niels Bilenberg Professor, Forskningsleder Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense
  Jan Jørgensen Praktiserende speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri
  Mads Borup Almen praktiserende læge Praksiskonsulent for Børne- og Ungdomspsykiatri på Fyn

Referater fra dialogmøder mellem specialeråd og dialogansvarlig direktør (pdf'er)

Specialeråd for plastikkirurgi og dialogansvarlig direktør 11. januar 2022
Specialeråd for neurologi og neurokirurgi og dialogansvarlig direktør 12. jaunuar 2022
Specialeråd for Klinisk Mikrobiologi og dialogansvarlig direktør 1. juni 2021
Specialeråd for Klinisk Genetik og dialogansvarlig direktør 11. juni 2021
Specialeråd for Plastikkirurgi og dialogansvarlig direktør 15. juni 2021
Specialeråd for Klinisk Mikrobiologi og dialogansvarlig direktør 2. juli 2021
Specialeråd for Diagnostisk Radiologi og dialogansvarlig direktør 8. september 2021
Specialeråd for Hæmatologi og dialogansvarlig direktør 16. september 2021
Specialeråd for Kardiologi og dialogansvarlig direktør 16. september 2021
Specialeråd for Endokrinologi og dialogansvarlig direktør 6. oktober 2021
Specialeråd for Reumatologi og dialogansvarlig direktør 7. december 2021
Specialeråd for Oftalmologi og dialogansvarlig direktør 14. december 2021
Specialeråd for Diagnostisk Radiologi og dialogansvarlig direktør 5. februar 2020
Specialeråd for Hæmatologi og dialogansvarlig direktør 27. oktober 2020
Specialeråd for Neurologi og Neurokirurgi og dialogansvarlig direktør 29. oktober 2020
Specialeråd for Arbejdsmedicin og dialogansvarlig direktør 5. november 2020
Specialeråd for Klinisk Mikrobiologi og dialogansvarlig direktør 5. november 2020

Specialeråd for Plastikkirurgi og dialogansvarlig direktør

12. november 2020
Specialeråd for Karkirurgi og dialogansvarlig direktør 13. november 2020
Specialeråd for Ortopædi og dialogansvarlig direktør 27. november 2020
APPFWU01V