Skip til primært indhold

Åben Forskerdag

Åben Forskerdag 2024 afholdes d. 08. november 2024 på Comwell Middelfart

Åben Forskerdag er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor forskere og ledere fra hele regionen og Syddansk Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet mødes for at præsentere deres egen forskning og høre om de nyeste nationale og internationale tendenser indenfor sundhedsforskningen.

Åben Forskerdag vender tilbage til sin tidligere form. Det betyder, at dagen afvikles som et heldags arrangement bestående af gruppesessions, hvor der fremlægges og drøftes abstracts indenfor forskellige forskningsrelaterede temaer, samt afviklingen af den traditionelle Ph.d.-cup.
Sideløbende arbejdes der på at få en spændende key-note speaker til dagen.

Åben Forskerdag afvikles på Comwell i Middelfart fra kl. 09.00-16.00 (morgenmad fra kl. 08.30)

Tilmelding til Åben Forskerdag

Tilmeld uden abstract Tilmeld med abstract


Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 21. oktober 2024 for deltagelse.
Af hensyn til sammensætning af sessions er tilmelding for indsendelse af abstracts mandag d. 07. oktober 2024.  

Krav til abstracts

Ønsker du at tilmelde et abstract og præsentere din forskning i en workshop bedes du i abstractet angive, hvilket af nedenstående temaer, som din forskning mest relatere sig til.  

  • Translationel forskning
  • Tværsektorial forskning
  • Klinisk forskning
  • Basal forskning
  • Forebyggelse og sundhed
  • Patient- og pårørende inddragelse i forskning

Abstracts må være max.1 A4 side på dansk eller engelsk.
1 A4 side svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum i skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller lignende skrifttyper.

Abstracts skal udfyldes i følgende skabelon:

Skabelon abstracts (Word dokument)

Tidligere programmer for Åben Forskerdag

Program 2023 (pdf)

Program 2022 (pdf)

Program 2021 (png)

Program 2019 (pdf)

APPFWU02V