Skip til primært indhold

Uddannelse til Beskrivende radiografer

Kompetenceudviklingsforløb for radiografer. SDU har indgået aftale med de fem regioner om tre hold på kurset Beskrivende radiograf. Det tredje hold er netop nu i gang og afsluttes ultimo 2021. Der pågår i øjeblikket en behovsafdækning i regionerne om, hvorvidt kurset skal fortsætte herefter. Opdatering følger.

Kompetenceudviklingsforløb for radiografer

Kompetenceudviklingsforløbet Beskrivende radiograf er et efteruddannelsestilbud for radiografer, der ønsker opkvalificering som led i fortsat karrieremæssig progression med sigte mod kvalitetsudviklingsopgaver og varetagelse af udvidede funktioner indenfor billeddiagnostiske specialer med særlig vægt på konventionelle røntgenundersøgelser indenfor det perifere og aksiale skelet. 
Kompetenceudviklingsforløbet er etableret i et samarbejde mellem de fem regioner og SDU.

Læs mere om uddannelsen til Beskrivende radiografer

Kontakt

Sus Thorsen

Sus Thorsen

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 18 86 23 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU02V