Skip til primært indhold

Sundhedsklynger

Sundhedsklyngerne er en organisering, hvor regionen, hospitaler, kommuner og almen praksis i fællesskab skal samarbejde om at sikre den bedste mulige behandling af de patienter, vi er fælles om. Samarbejdet om de fælles borgere er forankret både på politisk niveau og på fagligt strategisk niveau. Der er i Region Syddanmark etableret 4 sundhedsklynger omkring de fire akuthospitaler i regionen. Nedenfor kan du få yderligere oplysninger omkring de enkelte sundhedsklynger.

APPFWU02V