Skip til primært indhold

Organisering

Informationer om organiseringen af innovationssamarbejdet i Region Syddanmark og på tværs af regioner samt om faglige netværk og det syddanske økosystem.

Politisk

Innovation er et prioriteret fokusområde i de otte pejlemærker som Regionsrådet i Region Syddanmark har fastlagt

Et af disse pejlemærker er, at Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling. Pejlemærket er udfoldet i en håndfuld handlingsanvisende principper, der sætter den politiske retning for innovationsarbejdet.

Politisk er innovationsarbejdet i Region Syddanmark forankret i Digitaliserings- og innovationsudvalget.

Administrativt

Der er på tværs af alle sygehuse (somatik og psykiatri), socialområdet samt relevante administrative områder etableret en innovationsstyregruppe i regi af Innovationsstrategien (Region Syddanmarks innovationsstrategi), som skal sikre en strategisk retning for området samt kvalificere og koordinere innovationsaktiviteter.

Den Regionale Innovationsgruppe rådgiver styregruppen og understøtter innovationsarbejdet i Region Syddanmark.

Herudover er der inden for innovation og digitalisering etableret vidensgrupper inden for prioriterede tematiske områder.

Kontakt

Simon Nørregaard Jensen

Specialkonsulent, teamkoordinator

Styring, Udvikling og Viden


24 23 20 53 Simon Nørregaard Jensen på LinkedIn
APPFWU02V