Skip til primært indhold

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger på den centrale PRO-koordinationsenhed i Region Syddanmark.

Den strategiske PRO-gruppe og Fælles Forum for PRO-Syd 

De regionale rammer for PRO i Region Syddanmark bliver fastlagt af Strategisk PRO-gruppe. Gruppen består af repræsentanter fra sygehusene, IT-afdelingen og fra afdelingen Kvalitet og Forskning. Formanden for gruppen er koncerndirektør Kurt Espersen. Strategisk PRO-gruppe refererer til Koncernledelsesforum i Region Syddanmark.

Under strategisk PRO-gruppe findes Fælles Forum for PRO-SYD, der har fokus på den operationelle implementering og brug af PRO i Region Syddanmark. Derudover har de enkelte sygehuse også organiseret sig med fokus på PRO opgaven, herunder udvikling og implementering.

Har du spørgsmål til arbejdet med PRO i Region Syddanmark er du velkommen til at kontakte vores PRO-konsulenter i den centrale PRO-koordinationsenhed.

Kontakt den centrale PRO-koordinationsenhed i Region Syddanmark

Rikke Blæsbjerg Lund

Specialkonsulent

Kvalitet og Forskning


29 11 29 53

Anders Thomsen Lunde

AC-Fuldmægtig

Kvalitet og Forskning


24 64 97 93
APPFWU02V