Skip til primært indhold

Specialuddannelse for anæstesi sygeplejersker

Specialuddannelsen er en 2 årig videreuddannelse og udbydes 1 gang årligt i region Syddanmark

Uddannelse

Uddannelsen er to årig og udbydes én gang årligt med start 1. september. Under uddannelsen kræves fuldtidsansættelse på et klinisk uddannelsessted.
I Region Syddanmark uddannes årligt ca. 30 sygeplejersker fordelt på regionens seks uddannelsessteder.
Det kræves som minimum dansk autorisation og to års klinisk erfaring svarende til fuldtidsansættelse i sygehusafsnit.

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er tilrettelagt på baggrund af Bekendtgørelse om specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BEK nr. 95 af 07/04/2017.

Specialuddannelsen er en teoretisk og klinisk specialuddannelse, hvor sygeplejersken tilegner sig faglige kvalifikationer og personlige kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for anæstesisygeplejersker. Struktur og organisering er beskrevet i National Uddannelsesordning 2018.

Uddannelsens struktur og indhold

Specialuddannelsen er forankret i klinisk praksis og foregår vekslende mellem praksisudøvelse, teoriforløb og øvrige uddannelsesaktiviteter.
Uddannelsens varighed er 24 måneder, som er inddelt i fire kliniske perioder.

Det kliniske uddannelsesforløb er nøje tilrettelagt med mål for de enkelte perioder samt løbende kompetencevurdering ved kompetencekort og reflektions- og formidlingsopgaver samt klinisk-teoretiske temadage.

Den teoretiske uddannelses består af ca. 200 timer fordelt på 12 moduler i et forløb sideløbende med den kliniske uddannelse.
De første 10 teorimoduler er hovedsaglig af naturvidenskabelig karakter. De starter efter 3 måneders klinisk erfaring og afsluttes efter ni måneder med en national skriftlig prøve.
Den teoretiske uddannelse afsluttes med to moduler, som har fokus på kvalitetsudvikling samt tværprofessionel koordinering og samarbejde.

Specialuddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der skal omhandle en klinisk problemstilling indenfor den anæstesiologiske sygeplejepraksis.

Ansøgning

Uddannelsesstillinger opslås på Region Syddanmarks jobportal én gang årligt i maj måned.

Såfremt du har en udenlandsk anæstesiologisk specialuddannelse kan du søge om ”Anerkendelse til funktion som anæstesisygeplejersker i Danmark”.

 

Kontakt

Sus Thorsen

Sus Thorsen

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 18 86 23 Kontakt
APPFWU01V