Skip til primært indhold

Lovgivning

Lovgivning for specialuddannelsen inden for anæstesiologisk sygepleje

Bekendtgørelse

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er tilrettelagt på baggrund af Bekendtgørelse om specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BEK nr. 95 af 07/04/2017.

Du kan læse bekendtgørelsen BEK nr. 95 af 07/04/2017 på Retsinformation.dk.

 

National uddannelsesordning

Specialuddannelsen er en teoretisk og klinisk specialuddannelse, hvor sygeplejersken tilegner sig faglige kvalifikationer og personlige kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for anæstesisygeplejersker.

Retsgrundlaget for nærværende uddannelsesordning er B
Uddannelsesordningen er struktureret som tre kapitler:
1. Formalia vedrørende Specialuddannelsen
2. Den kliniske uddannelse
3. Den teoretiske uddannelse

Du kan læse mere i uddannelsesordningen omkring struktur og organisering

Sus Thorsen

Sus Thorsen

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 18 86 23 Kontakt
APPFWU01V