Skip til primært indhold

Den Særlige Tilskudsordning

Den Særlige Tilskudsordning

Den Særlige Tilskudsordning § 166

Hvis du har fået betydelige problemer med dine tænder på grund af kræftbehandling med kemoterapi- og/eller strålebehandling i hoved- eller halsregionen, kan du ansøge om et særligt tilskud til tandpleje.

Det gælder også, hvis du lider af Sjøgrens Syndrom. Der ydes ikke tilskud til parodontosebehandling, idet det ikke er videnskabeligt bevist, at der er sammenhæng mellem Sjøgrens Syndrom og parodontose. Dette er også baggrunden for, at der ikke gives tilskud til protetiske behandlinger, såfremt tandtabet skyldes parodontose.

Behandlingen foregår hos din egen tandlæge.

Når en borger får en bevilling om særligt tilskud til tandbehandling, vil det af afgørelsen fremgå, hvilken tandbehandling der er omfattet. Vær opmærksom på, at der altid skal indsendes behandlingsoverslag, inden behandlingen påbegyndes, når det drejer sig om behandlingsydelser, der ikke fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til tandpleje hos praktiserende tandlæge (BEK nr. 961 af 14/06/2022) eller behandlingsydelser, der koster mere end 1.500 kr.

Afregning med regionen sker via indsendelse af regning til EAN nr. 5798002571165. Der skal foreligge dokumentation for, at borgeren har afholdt sin egenbetaling, før regionen kan udbetale tilskud under den særlige tilskudsordning.

Hvad koster det

Der er en egenbetaling på 2.075 (2022) kroner årligt. Beløbet er satsreguleret og reguleres hvert år pr. 1. januar.

Ansøgning og kontakt

I samarbejde med din tandlæge kan du hente et ansøgningsskema her:

Ansøgningsskema § 166

Den Særlige Tilskudsordning kan kontaktes på telefonen:

Mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 14:00 på tlf.: 99 44 08 52 

Venligst indsend kopi af tandlægejournal inkl. tanddiagram i farver, PA-skema, medicinliste fra FMK samt digitale røntgenbilleder, materiale der er fra før diagnosetidspunkt, skal ligeledes indsendes.

Materiale sendes til Den Særlige Tilskudsordning gennem:

  • Sikkermail på tilskudsordning@rsyd.dk (klinikken skal sende fra en signeret krypteret mail)
  • Digital Post via Borger.dk, under Region Syddanmark finder I Regionshuset, praksisafdelingen og herunder er Den Særlige Tilskudsordning
  • EDI-portalen, I finder Den Særlige Tilskudsordning, under tlf.: 99 44 08 52
  • Med PostNord er adressen: Den Særlige Tilskudsordning, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Husk - alle tandbehandlinger over 1.500 kr. skal der søges om forud for behandlingsstart.

APPFWU01V