Skip til primært indhold

Organisering og netværk

Her finder du information om organisering af innovationssamarbejdet i Region Syddanmark og på tværs af regioner samt om faglige netværk og det syddanske økosystem.

Regionerne driver via sundhedsvæsenet og det sociale område nogle af de mest videntunge og volumenmæssigt største organisationer i såvel den offentlige som den private sektor i Danmark. Derigennem er regionerne i kontakt med en meget stor del af befolkningen.

For at forbedre ydelser og anvende regionens ressourcer bedst muligt, er det afgørende, at der vedholdende arbejdes med at udvikle og optimere disse ydelser og services.

Et virkemiddel i den forbindelse er at sikre, at regionen formår at skabe og anvende innovation i regionens opgaveløsning. Det betyder, at der skal gøres brug af ressourcer og kompetencer – internt såvel som eksternt - til at sikre, at innovationsindsatsen bidrager til at forbedre regionens ydelser.

I Region Syddanmark har vi en årelang tradition for at have en innovativ tilgang til udvikling af vores sundhedsvæsen. Den innovative tilgang giver sygehuse og sociale centre mulighed for at inddrage og anvende innovation som drivkraft i arbejdet samt at skabe bedre ydelser og services til borgerne. Vi sætter borgerne og patienterne først, og tilgangen til innovation tager således altid afsæt i sundhedsvæsenets behov og udfordringer.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU01V