Skip til primært indhold

Patienter på Ærøs telemedicinske hospice snakker med specialister i Svendborg

Tidligere var det sådan, hvis ærøboere havde behov for at komme på hospice, så skulle de til Fyn. Der fandtes ikke et hospicetilbud på Ærø. Det betød, at hvis patienten ville tage imod det palliative hospicetilbud, så skulle de være adskilt fra deres hjem og fra deres pårørende af det Sydfynske Øhav. Og en sejltur på mindst én time.

I efteråret 2018 gjorde Region Syddanmark, Odense Universitetshospital (OUH), Ærø Kommune og Hospice Sydfyn noget ved det problem.

På Sygehusenheden Ærø blev der indrettet en særlig stue, der har videokontakt med Hospice Sydfyn i Svendborg og med OUH’s Palliative Team. Stuen betyder, at både patient, pårørende og personalet på Ærø – via skærmen – kan få rådgivning og sparring med det specialiserede palliative personale på Hospice Sydfyn. Behandlingen bliver altså udført af personalet på Sygehusenheden Ærø, men det sker under vejledning fra hospicepersonalet.

- Den videoforbindelse, som vi har til Hospice Sydfyn og palliationsteamet på OUH, giver os mulighed for at få sparring med specialister. Den basale palliative pleje kan vi jo godt selv klare, men palliation er et komplekst område, og derfor giver det god mening, at vi kan suppleres af specialisterne, siger Janeke Espensen, oversygeplejerske på Sygehusenheden Ærø.

Generelt er det Janeke Espensens indtryk, at ærøboerne er glade for deres telemedicinske hospiceplads.

- Der er taget rigtig positivt imod ordningen her på Ærø. Vi har haft fem patienter på hospicestuen det seneste år, og det flugter godt med vores forventning. Det er mit indtryk, at de alle fem har været glade for, at der har været dette tilbud i deres nærmiljø. Det, at patienten kan blive på øen, betyder, at venner og familie kan kigge forbi i ti minutter, når patienten kan overskue det, og det har stor betydning, siger hun.

Den telemedicinske hospiceplads på Ærø er den første i Danmark. Der arbejdes på en evaluering af ordningen, som forventes færdig i januar 2020.

APPFWU02V