Skip til primært indhold

Sundhedsfaglig rådgivning på beskæftigelsesområdet

Sundhedskoordinatorerne i Klinisk Funktion samarbejder med kommunerne om sundhedsfaglig rådgivning inden for beskæftigelsesområdet. Læs om samarbejdet og find attester med mere.

Klinisk Funktion er en regional rådgivende funktion, som samarbejder med kommunerne i Region Syddanmark om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering af borgere, som er omfattet reform for fleksjob og førtidspension samt sygedagpengereform.

Læs om det lovpligtige samarbejde i bekendtgørelse på Retsinformationens hjemmeside

Det tværsektorielle samarbejde

For at hjælpe borgerne, der er omfattet af reformen, er der iværksat et tværsektorielt struktureret samarbejde.

Læs PDF fra Folketingets hjemmeside om intentionerne for samarbejdet (side 21 - 54)

Kommunens rolle i samarbejdet

Kommunen er myndighed og oplyser sagen, inden rehabiliteringsteammødet. Sagen belyses bl.a. med rehabiliteringsplanens forberedende del, som udarbejdes i samarbejde med borger samt en lægeattest fra praktiserende læge. 

Den praktiserende læges rolle i samarbejdet

Praktiserende læge udarbejder lægeattesten (LÆ 265), hvor der gives en vurdering af borgers samlede helbred og muligheder for arbejde. Attesten er vigtig for sundhedskoordinators forberedelse og danner grundlag for den sundhedsfaglige rådgivning, der gives på rehabiliteringsteammødet. Praktiserende læge må gerne deltage i patientens rehabiliteringsteammøde.

Læs mere og hent attesten på læger.dk.

Sundhedskoordinatorernes rolle i samarbejdet

Sundhedskoordinatorer i Region Syddanmark er lægeuddannede overvejende med specialuddannelse i almen medicin.

Sundhedskoordinator er før, under og efter rehabiliteringsteammødet den eneste, der må give sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sagerne til kommunen.

I det strukturerede samarbejde er det vigtigt, at praktiserende læge bliver informeret løbende om kommunens beslutninger og bør bl.a. have indstillingen fra rehabiliteringsteammødet.

Ligeledes er det vigtigt, at sundhedskoordinator efter behov og med borgers samtykke drøfter de sundhedsmæssige aspekter i sagen med den praktiserende læge. 

Øvrig sundhedsfaglig rådgivning fra Klinisk Funktion.

Rammerne for samarbejdet mellem kommunerne og Region Syddanmark er beskrevet i samarbejdsaftalen og koordineres af et tværsektorielt  samarbejdsudvalg.

Find samarbejdsaftalen med procedurer samt kommissorium for samarbejdsudvalg nederst.

Vurderinger i Klinisk Funktion

I visse situationer kan det være nødvendig, at sundhedskoordinator anbefaler kommunen en vurdering af borger i Klinisk Funktion. Inden der anbefales en vurdering i Klinisk Funktion drøfter sundhedskoordinator altid de sundhedsmæssige aspekter i sagen med praktiserende læge.

Vurderingen udarbejdes i form af en speciallægeattest  (LÆ 275), der indeholder en vurdering af borgers helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde og uddannelse. Attesten sendes til kommunen og praktiserende læge.

Læs mere og hent attest LÆ 275 på Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Find mere om vurdering i samarbejdsaftalen og procedurer nederst.

Hvor kan du henvende dig ved yderligere spørgsmål?

Region Syddanmarks Kliniske Funktion med sundhedskoordinatorer er geografisk placeret i Friklinikken på Grindsted Sygehus og refererer til Praksisafdelingen i Regionshuset.

Kommuner og praktiserende læger kan henvende sig på mail kliniskfunktion@rsyd.dk. Mailen læses alle hverdage kl. 7.30 – 15.00 eller kontakte sekretariatet kl. 08.00 – 15.00 på tlf. nr. 79 71 82 42 eller 79 71 82 54.

Praktiserende læger kan vælge at kontakte specialeansvarlig overlæge direkte alle hverdage kl. 08.00 – 15.00 på tlf.nr 79 71 82 44.

Borgere skal henvende sig til deres bopælskommune eller sagsbehandler ved spørgsmål og yderligere information.

APPFWU02V