Skip til primært indhold

Det nære sundhedsvæsen findes også på skærmen

En skærm, et kamera og en videoforbindelse. Nogle steder skal der ikke mere til for at bringe borgere sammen med specialiseret personale eller for at give praktiserende læger mulighed for sparring med sygehusenes eksperter.

Praktiserende læger skal bruge videomøder til sparring med sygehuslæger

I Fredericia Sundhedshus arbejder de også med skærme som et samarbejdsværktøj på tværs af sektorer.

De har et par gange afholdt MDT-konferencer (Multidisciplinære Team-konferencer), hvor praktiserende læger fra Fredericia Kommune og specialister fra Sygehus Lillebælt diskuterer udvalgte patientcases. Her har parterne siddet sammen fysisk.

I sundhedshuset arbejder de på, at konferencerne fremover skal ske via videokonferencer, hvor sygehusets læger kan sidde på sygehuset, mens de praktiserende læger fra Fredericia kan sidde i sundhedshuset eller i deres egen klinik.

På konferencerne diskuterer deltagerne udvalgte patientcases fra almen praksis. Alle cases har været relevante at drøfte i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Caseholder fremlægger case og problemstilling, og herefter byder de relevante specialer og fagområder ind.

- Det er stadig et område, hvor vi arbejder med at teste og udvikle formen på møderne. Vi har gjort os nogle erfaringer på de første møder, som vi arbejder videre med, og når møderne efter planen kommer på video, så kommer vi til at gøre os nogle andre erfaringer. Så vi bliver klogere og prøver os frem, siger Anette Kidholm Filtenborg, der er tværsektoriel udviklingskonsulent i Fredericia Sundhedshus og en af koordinatorerne på MDT-konferencerne.

- Målet er, at vi gerne vil lave nogle mere glatte forløb for patienterne, for vi ved, at nogle af dem ryger frem og tilbage mellem egen læge og sygehuset. Til MDT-konference er der mange læger samlet, og hvis de samlet set bruger ti minutter på én patient og får fundet nogle løsninger, der medfører, at patienten måske slipper for to ekstra kontrolbesøg på sygehuset, er den tid givet godt ud, fortsætter hun.

Ved næste arrangement inviterer man alle læger i Fredericia til at deltage. I begyndelsen har det kun været de fire lægehuse i sundhedshuset, der har  været inviteret.

APPFWU01V