Skip til primært indhold

Fodterapeuter

Information til fodterapeuter

Sundhed.dk kan du finde relevant information til dig som fodterapeut i Region Syddanmark.

Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark

Du kan finde praksisplanen for fodterapi i Region Syddanmark her.

Praksisplanen på fodterapiområdet tilrettelægger den fodterapeutiske betjening i praksissektoren i Region Syddanmark. Planen har til hensigt at understøtte følgende:

  • En hensigtsmæssig kapacitetsplanlægning på fodterapiområdet
  • Samarbejdet mellem fodterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen
  • Kvalitetsudvikling af fodterapipraksis  

Praksisplanen er udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med en referencegruppe bestående af en repræsentant fra Danske Fodterapeuter samt repræsentanter fra Diabetes Udvalg Region Syddanmark (DURS).

Nynedsættelse af fodterapeuter i Region Syddanmark

I Region Syddanmark er de geografiske muligheder for nynedsættelse styret efter en liste med åbne og lukkede områder. Fodterapeuter kan frit nedsætte sig i de åbne områder. Listen revideres løbende i forbindelse med, at fodterapeuter tiltræder og fratræder overenskomsten. Du kan se den senest opdaterede liste her: (Åbne/lukke liste).

Hvis du er interesseret i at søge om ydernummer i Region Syddanmark, kan du orientere dig om regionens krav for nynedsættelse i praksisplanen for fodterapi. Du kan læse mere om, hvordan du søger ydernummer på Danske Fodterapeuters hjemmeside: Sådan søger du ydernummer - Danske Fodterapeuter.

Såfremt du ønsker at søge et ydernummer i et lukket område, kan du sende en forespørgsel til nedenstående kontaktperson.

APPFWU01V