Skip til primært indhold

Vidensdeling om digital innovation og ny teknologi

Vidensdeling mellem regionens sygehusenheder er et vigtigt element i arbejdet med at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet i fællesskab.

Digital innovation og nye teknologier spiller en rolle både i regionens digitaliseringsstrategi og i den nye innovationsstrategi. Det er midler som kan bidrage til at håndtere det store pres på sundhedsvæsenet og vanskelighederne med at rekruttere sundhedspersonale.

I 2023 og 2024 sætter vi fokus på vidensdeling om arbejdskraftsfrigørende teknologi og videokontakt i kombination med hjemmebehandling.

De konkrete arrangementer vil løbende blive annonceret på Syddansk Sundhedsinnovation hjemmeside.

Kontakt

Anne Friis Hansen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 44 58
APPFWU02V