Skip til primært indhold

Vidensdeling om digital innovation og ny teknologi

Vidensdeling mellem regionens sygehusenheder er et vigtigt element i arbejdet med at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet i fællesskab.

Digital innovation og nye teknologier spiller en rolle både i regionens digitaliseringsstrategi og i den nye innovationsstrategi. Det er midler som kan bidrage til at håndtere det store pres på sundhedsvæsenet og vanskelighederne med at rekruttere sundhedspersonale.

I 2023 og 2024 sætter vi fokus på vidensdeling om arbejdskraftsfrigørende teknologi og videokontakt i kombination med hjemmebehandling.

De konkrete arrangementer vil løbende blive annonceret på Syddansk Sundhedsinnovation hjemmeside.

Kontakt

Trine Egsgård Køhn

Konsulent

Digital Innovation


29 16 49 93 Trine Egsgård Køhn på LinkedIn
APPFWU02V