Skip til primært indhold

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til Natlægevagt Syd, er du meget velkommen til at kontakte os.

Overordnede spørgsmål om organisering mv.

Oversygeplejerske Kamilla Kolberg Nielsen, kamilla.kolberg.nielsen@rsyd.dk, tlf. 23 24 70 45

Spørgsmål vedrørende skemalægning mv.

Ledende lægesekretær Trine Malec, trine.malec@rsyd.dk, tlf. 23 62 31 97

Lægefaglige spørgsmål

Ledende overlæge Dorte Sant, dorte.jebjerg.sant@rsyd.dk, tlf. 20 35 96 84

Arbejdsmiljø mv.

Arbejdsmiljøkoordinator Trine Ann Peterson, trine.ann.peterson@rsyd.dk, tlf. 24 80 51 03

Lønforhold mv.

Afdelingschef Trine Malling Lungskov, tml@rsyd.dk, tlf. 29 20 17 90

APPFWU02V