Skip til primært indhold

Karriereveje for social- og sundhedsassistenter i Region Syddanmark

Som Social- og sundhedsassistent kan du blive ansat på et af Region Syddanmarks sygehuse. De vigtigste opgaver er at give sygepleje til indlagte patienter og modtage ambulante patienter til kontrol og behandling, men der er mange veje at gå.

I nedenstående er fremhævet de fem karriereveje, som er mest centrale i beskrivelsen af de muligheder der er, for at få en spændende karriere hos os.

Klinisk praksis

I dit arbejde vil du få særlige kompetencer inden for en patientgruppe eller afdelingens speciale. Det kan eksempelvis handle om sårpleje hos nyopererede patienter, sygepleje til psykiatriske patienter, akutte patienter i FAM eller medicinske patienter med forskellige sygdomme.

Social- og sundhedsassistenter er med i hele patientforløbet – også inden for den instrumentelle sygepleje. Det handler både om basal sygepleje og mere specielle sygeplejeopgaver.

Specialisering

På sygehusene findes en lang række muligheder for, at social- og sundhedsassistenter specialiserer sig. Det kan være en særlig nøglefunktion, uddannelse til en særlig procedure eller specialisering i en særlig gruppe af afdelingens patienter.

I psykiatrien er relationen bærende for behandlingen, hvor social- og sundhedsassistenter har fordel af deres brede uddannelse. Psykiatrien har en lang tradition for at tilbyde ambitiøs psykiatrisk specialiseringsuddannelse for social- og sundhedsassistenter.

Uddannelse

Sygehusene løfter hver dag en stor og højtprioriteret uddannelsesopgave, hvor alle medarbejdere har en vigtig rolle i at sikre et godt uddannelses- og læringsmiljø. Nogle social- og sundhedsassistenter har et særligt ansvar som oplæringsvejleder eller mentor for nyansatte. Du kan være med til at sætte dit præg på afdelingens læringsmiljø og være en vigtig rollemodel for elever, studerende og nyansatte. Det gælder både social- og sundhedsassistentelever og elever, studerende og nyansatte fra andre faggrupper.

Tværgående samarbejde

Opgaven på sygehusene løses i et tæt samarbejde med flere fagligheder. Typisk samarbejdes med læger, sygeplejersker og servicepersonale – men det handler også om kontakten til patientens pårørende og både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du er vigtig for, at ’det nære og sammenhængende sundhedsvæsen’ lykkes for os. Der er brug for dedikerede kræfter til at skabe gode overgange for patienter på tværs af sygehuse, praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud. For nogle vil det tværgående samarbejde være en særlig nøglefunktion de fordyber sig i.

Organisation og samarbejde

Arbejdsmiljø, medindflydelse og medbestemmelse. Du kan være med til at sætte retningen for din arbejdsplads ved at engagere dig i MED-samarbejdet. Du kan engagere dig i samarbejdet enten som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant og på den måde være med til at tage ansvar for at udvikle den gode arbejdsplads for dig og dine kolleger. Du kan også engagere dig i dine kollegers arbejdsmiljø ved som forflytningsvejleder at have fokus på ergonomi og gode arbejdsstillinger.

Line fortæller om social- og sundhedsassistent som karrierevej i psykiatrien

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Malene fortæller om sin karrierevej som social- og sundhedsassistent

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V