Skip til primært indhold

Det Regionale Lægemiddelråd

Lægemiddelrådet bidrager til at skabe kvalitet og sammenhæng i patientforløbet ved at fremme kvaliteten i ordinationen og anvendelsen af lægemidler.

Det Regionale Lægemiddelråd består af forskellige interessenter på lægemiddelområdet. Det overordnede formål er at bidrage til kvalitet og sammenhæng i patientforløbet ved at fremme kvalitet i ordination og anvendelse af lægemidler.

Lægemiddelrådet har en række kerneopgaver i relation til ordination og anvendelse af lægemidler, herunder at følge og vurdere udviklingen i lægemiddelforbruget i Region Syddanmark samt at beslutte rekommandationerne for de lægemidler, der anvendes i begge sektorer.

Rådets møder i 2024

 • Torsdag den 7. marts
 • Tirsdag den 18. juni
 • Torsdag den 3. oktober
 • Torsdag den 19. december

Dagsordener og referater fra møder i Det Regionale Lægemiddelråd

Du kan finde dagsordener og referater fra Det Regionale Lægemiddelråd her.

Medlemmer af Det Regionale Lægemiddelråd

Direktør Kim Brixen, OUH

En lægelig direktør for hver sygehusenhed (somatik og psykiatri)

 • Esbjerg og Grindsted Sygehus: Lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster Sygehus
 • Sønderjylland: Lægelig direktør Peter Sørensen
 • Sygehus Lillebælt: Lægelig direktør Charlotte Birkmose Rotbøl
 • OUH: Direktør Michael Dall
 • Psykiatri: Lægefaglig direktør Anders Meinert

En repræsentant for hvert sygehusapotek

 • Esbjerg og Grindsted Sygehus: Sygehusapoteker Anette Holm
 • Sygehus Sønderjylland: Sygehusapoteker Lene Juel Kjeldsen
 • Sygehus Lillebælt: Sygehusapoteker Anita Heidi Duedahl
 • OUH: Sektionsleder, HEKLA Mia Lolk Lund

Repræsentant(er) for hver lægemiddelkomité/-udvalg

 • Esbjerg og Grindsted Sygehus: Overlæge Allan Rohold, Hjertemedicinsk Afdeling
 • Sygehus Sønderjylland: Ledende overlæge Per Helligsø, Kirurgi
 • Sygehus Lillebælt: Overlæge Magdalena Andries, Medicinsk Afdeling
 • OUH: Ledende overlæge Karsten Lauritsen, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling og afdelingslæge Daniel Pilsgaard Henriksen, Farmakologi
 • Psykiatri: Overlæge Claus Havregaard Sørensen, OUH

Tre speciallæger i klinisk farmakologi

 • Afdelingslæge Zandra Nymand Ennis, Farmakologi, OUH
 • Overlæge Troels Korshøj Bergmann, Farmakologi, OUH
 • Cheflæge Mette Marie Hougaard Christensen, Farmakologi, OUH

Formanden for lægemiddelkomitéen for almen praksis

 • Afventer udpegning

En repræsentant for lægemiddelkomitéen for almen praksis

 • Praktiserende læge Carsten Pedersen

En repræsentant for PLO-Syddanmark

 • Praktiserende læge Michael Haslund

En repræsentant for PKO-ordningen

 • Samordningskonsulent Simon Nyvang Mariussen

To repræsentanter for primærapotekerne

 • Apoteker Thomas Croft Buck, Vejle St. Thomas Apotek
 • Apoteker Peter Merrild, Vejen og Egtved Apotek

En repræsentant for kommunerne

 • Distriktsleder for sygeplejen Anette Ebbesen (Haderslev Kommune)

En repræsentant for Praksisafdelingen

 • Afdelingschef Trine Malling Lungskov

Regional Risikomanager

 • Udviklingskonsulent Vibeke Overgaard Madsen

En repræsentant for Forskningsenheden for almen praksis (SDU)

 • Uddannelseslæge, post.doc. ph.d. Peter Haastrup

Lægemiddelkonsulent Anne-Grete Ramlov, Praksisafdelingen, Region Syddanmark

Lægemiddelkonsulent Lone Staun Poulsen, Praksisafdelingen, Region Syddanmark

APPFWU02V