Skip til primært indhold

Speciallæger

Information til speciallæger

Sundhed.dk kan du finde relevant information til dig som speciallæge i Region Syddanmark.

Praksisplaner for speciallæger i Region Syddanmark

Du kan finde praksisplanerne for speciallægerne i Region Syddanmark nedenfor. 

Regionen har i samarbejde med repræsentanter fra speciallægepraksis, regionens sygehusafdelinger samt almen praksis udarbejdet praksisplaner for specialerne oftalmologi, otologi, dermatologi og øvrige specialer inden for speciallægeområdet. Planerne har været i høring hos relevante høringsparter.

Praksisplanerne har til formål at indgå som en del af grundlaget for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

Planerne skal medvirke til at fremme samarbejdet og koordineringen med det øvrige sundhedsvæsen ligesom de skal medvirke til at sikre den faglige kvalitet i praksis samt en god service til regionens borgere.

Planerne kan findes på nedenstående links:

 

APPFWU02V