Skip til primært indhold

Sundhedssamarbejdsudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar, herunder at understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse i opgaveløsningen.

Sundhedssamarbejdsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar, herunder at understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse i opgaveløsningen.

Udvalget har ansvaret for at udarbejde og implementere sundhedsaftalen, som indgås hvert fjerde år mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende læger.

Sundhedsaftalen udgør den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet og beskriver fælles målsætninger, gensidige forpligtigelser og ansvarsfordeling blandt aktørerne på sundhedsområdet.

Udvalget spiller en central rolle i forhold til at styrke det tværsektorielle sundhedssamarbejde.  

Udvalget består af 12 medlemmer, hvor 5 udpeges af Region Syddanmark, 5 af KKR Syddanmark og 2 fra PLO. 

Medlemmer


Udpeget af Region Syddanmark:

Bo Libergren

Anne Skau Styrishave

Mette With Hagensen

Annette Blynél

Udpeget af KKR Syddanmark:

Steen Wrist

Mads Skau

Stephanie Storbank

Tommy Hummelmose

Poul-Erik Svendsen


Udpeget af PLO Syddanmark

Birgitte Ries-Møller

Michael Haslund

APPFWU01V