Skip til primært indhold

Telemedicin skal give borgere med KOL større livskvalitet

Ligesom resten af landet er Region Syddanmark i fuld gang med at udrulle det første landsdækkende telemedicin-tilbud, TeleKOL, til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom, som giver borgerne en større livskvalitet og hjælper med at forebygge unødvendige indlæggelser.

I TeleKOL-projektet holder borgerne selv øje med deres sygdom hjemme fra dagligstuen.

Dagligdagen for borgere med svær kronisk obstruktiv lungesygdom – i daglig tale kaldet KOL – kan være præget af svær åndenød og hoste. Ikke at kunne trække vejret kan medføre angstsymptomer, og nogle patienter med svær KOL oplever også, at de kan blive ramt af forværringer, som i værste fald kan føre til, at de bliver indlagt på sygehuset. Andre får behandling af forværring af KOL i eget hjem via egen læge. Næsten alle oplever, at det er svært at komme ovenpå igen efter en forværring.

- Formålet med det nye TeleKOL-tilbud er, at borgerne med KOL bliver bedre til at fange forværringssymptomer, før det fører til en indlæggelse. Samtidig skal løsningen give borgerne flere sundhedskompetencer til at leve livet med KOL og dermed gøre dem mere trygge, forklarer Hanne Svenningsen.

Hun er klinisk sygeplejespecialist på Lungeambulatoriet på Svendborg Sygehus og har mange års erfaring med behandlingen af KOL-patienter.

Tryghed og større livskvalitet

Efter det første lille års tid, hvor Fyn har været pilottest for det landsdækkende telemedicin-projekt til KOL-patienter, er Hanne Svenningsen meget positiv og glad for de resultater, som viser, at ikke bare bliver denne gruppe af borgere indlagt mindre, men de får også større livskvalitet.

- Det hænger i høj grad sammen med, at de bliver bedre til at mestre deres sygdom, men samtidig har en stor tryghed i, at hvis de viser tegn på forværring, så bliver de med det samme kontaktet af sygeplejersken fra enten kommunen eller sygehuset, siger Hanne Svenningsen.

Hånd i hanke med sin egen sygdom

For at blive en del af det telemedicinske tilbud skal man have en henvisning fra sin egen praktiserende læge eller fra sygehuslægen. Så får man besøg af en af kommunens hjemmesygeplejersker, som har en lille computerskærm (tablet) og måleudstyr med, som bliver udleveret til borgeren. Borgeren får en grundig oplæring i at bruge udstyret, som går ud på at måle sin puls og iltindhold i blodet.

Borgeren måler to gange om ugen ilt i blodet og puls og svarer på KOL-spørgsmål, som handler om forværringssymptomer. Målingerne ses to gange om ugen af en TeleKOL-sygeplejerske i kommunen eller på sygehuset. Hvis der er tegn på forværring i de målinger eller i de besvarelser af de KOL-spørgsmål, som borgeren selv indtaster, får borgeren, via tabletten, råd om at handle på symptomerne.

- Hele formålet er at hjælpe borgerne med at kunne mestre deres sygdom og fange deres symptomer, før det bliver slemt. Det er fantastisk at se, hvordan de reflekterer sammen med os. Vi kan mærke, at de bliver bedre og bedre til at mærke, om der er noget, der er ved at gå skævt, og reagere på det. På den måde kan vi sætte ind med hurtig hjælp og undgå, at borgeren skal indlægges, fortæller Hanne Svenningsen.

I første omgang til de mest syge

I første omgang er tilbuddet om hjemmemonitorering målrettet de borgere, som har svær KOL. Det er de borgere, som har været indlagt på grund af deres KOL-sygdom. En forværring af KOL kan skyldes virus eller bakterier, men også angst og utryghed kan føre til indlæggelse med forværring af KOL.

-          Borgerne oplever, at det kan tage uger at blive helt frisk igen. For hver KOL-forværring kommer lungefunktionen heller ikke helt op på samme niveau som tidligere, og mange forværringer kan også føre til permanent nedsat funktionsniveau i hverdagen. Derfor er forebyggelse af forværringer hovedformålet med TeleKOL-tilbuddet, forklarer Hanne Svenningsen.

Alle de ni fynske kommuner er nu i gang med TeleKOL, og omkring 60 patienter har taget imod tilbuddet.

- Det fungerer rigtig godt for de borgere, som er mest syge. Det er en kæmpe fordel, at pårørende kan være med, skrive med, stille spørgsmål og hjælpe. I Odense kommune, hvor TeleKOL-tilbuddet var lukket hen over julen, blev to borgere indlagt. Det var måske uundgåeligt, men det kunne også tyde på, at borgerne oplevede mere utryghed hen over julen, da deres livline ikke var tilgængelig i den periode, siger Hanne Svenningsen.

 

Tryg i eget hjem

Det nationale telemedicinske tilbud er udviklet af regioner og kommuner i samarbejde på tværs af landet. I Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, hvor tilbuddet er blevet testet gennem en længere periode, er resultaterne lovende:

  • 72 procent af borgerne oplever øget tryghed, og at de mestrer deres sygdom bedre.
  • 62 procent oplever øget kontrol med sygdommen.
  • 20 procent var indlagt i kortere tid sammenlignet med kontrolgruppen.
  • 11 procent oplevede færre indlæggelser.

Du kan læse mere om TeleKOL-tilbuddet på www.sundhed.dk/borger/sygdom-og-behandling/medicin/telemedicin/

APPFWU02V