Skip til primært indhold

Rehabilitering på de sociale centre

På alle Region Syddanmarks sociale centre arbejdes der rehabiliterende med borgerne. Tilgangen til rehabilitering varierer, både fra målgruppe til målgruppe og fra person til person. Fælles er, at der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov samt i de kommunale handleplaner for den enkelte borger.

Mål for indsatsområder

Der sættes i samarbejde en række mål for, hvilke områder der skal arbejdes med. Ofte vil det var indsatser, der støtter borgeren i at gennemfører og mestre flere hverdagssituationer selv og derved få større indflydelse på eget liv.

Opfølgning på indsatser

Centrene beskriver den enkelte borgers udvikling, og følger op på arbejdet med mål og delmål. Derved kan vi se, hvilke indsatser der har bedst effekt.

På centrene er der ansat mange forskellige faggrupper, der samarbejder omkring den indsats borgeren modtager. Der er også mulighed for at trække på personale med specialviden fra et af regionens andre sociale centre.

Velfærdsteknologiske muligheder

På de sociale centre, er der desuden stor opmærksomhed på de velfærdsteknologiske muligheder der findes og som kan hjælpe i det rehabiliterende arbejde. Der kører pt. flere projekter på centrene, hvor ny velfærdsteknologi afprøves.

 


 
 

APPFWU02V