Skip til primært indhold

Tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær

Under Sundhedsaftalen 2019-2023 har Følgegruppen for forebyggelse udarbejdet vedlagte høringsudkast til et tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær.

Høringsperioden er afsluttet

Der kan ikke længere indsendes høringssvar.

Du kan finde den endelige version af forløbsprogrammet her (PDF) 

Høringsudkast til Tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær

Høringsudkastet er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte høringsliste. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation eller tværsektorielle udvalg.

Høringsudkastet er sendt til:

 • De 22 syddanske kommuner (alle kommuner individuelt)
 • Det fælleskommunale sundheds- og socialsekretariat i Syddanmark.
 • Sygehusenhederne i Region Syddanmark
 • Praktiserende Lægers Organisation Syddanmark
 • Sundhedsbrugerrådet, Region Syddanmark
 • Sundhedsstyrelsen
 • Dansk Kiropraktorforening, Kreds Syddanmark
 • Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark
 • Gigtforeningen
 • RygVejle
 • Rygforeningen Esbjerg
 • Rygforeningen Kolding
 • Danske patienter

Patientinddragelse har været et vigtigt fokus i udviklingen af forløbsprogrammet. Derfor er der undervejs i udviklingen af forløbsprogrammet gennemført fokusgruppeinterviews og individuelle interview med borgere med tilknytning til praksissektoren, borgere med tilknytning til Rygcenter Syddanmark og borgere med tilknytning til kommunale indsatser på sundhed- og arbejdsmarkedsområdet.

Forløbsprogrammet bliver først grafisk opsat efter høringsperioden, det gælder også tabeller og figurer. Det vil sige, at forløbsprogrammet endnu ikke er layoutet og derfor efterspørges der ikke høringsbemærkninger angående layoutet men for selve indholdet i forløbsprogrammet.

Hent og læs høringsudkastet til forløbsprogrammet (pdf)

Afgivelse af høringssvar og høringsfrist

Høringssvar kan afgives fra den 1. februar 2023 via høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside.  Sidste frist for afgivelse af høringssvar var mandag d. 27. marts 2023.

Indkomne høringssvar

Mere information

Spørgsmål til høringen kan rettes til:

Anne-Mette Dalgaard, afdelingschef for Sundhed & Sammenhæng, Vejen Kommune, e-mail: andal@vejen.dk og tlf. 52 17 66 25.

Jakob Blaabjerg Espesen, cheflæge, Rygcenter Syddanmark, e-mail: jakob.espesen@rsyd.dk
og tlf. 29 72 79 77.

Den videre proces

Følgegruppen for forebyggelse er ansvarlig for tilretningen af forløbsprogrammet på baggrund af de indkomne høringssvar. Herefter indstilles revideret udkast til forløbsprogrammet til godkendelse i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 24. maj 2023 og herefter til endelig godkendelse hos formandskabet for Sundhedssamarbejdsudvalget.

Strategisk Sundhedstyregruppe ønsker på forhånd at kvittere for høringsparternes bidrag.

På vegne af Strategisk Sundhedsstyregruppe

Kurt Espersen, (formand), koncerndirektør, Region Syddanmark
Rolf Dalsgaard Johansen (næstformand), Sundhedsdirektør, Haderslev Kommune

APPFWU01V