Skip til primært indhold

Psykiatri- og socialudvalget

Udvalget beskæftiger sig med udviklingen på psykiatri- og socialområdet og drøfte udviklingstendenser og de områder, hvor der er udfordringer. Udvalget beskæftiger sig med opfølgningen på fastsatte mål i politikker og planer, herunder sundhedsplanen. Udvalget beskæftiger sig desuden med fastsættelse af temaerne for de årligt udvalgte indsatsområder, jf. sundhedsplanen.

Medlemmer

Mette Bossen Linnet
Anne Skau Styrishave

Roya Moore
Sabrina Bech Røn
Bjarne Nielsen
Sarah Andersen
Gitte Frederiksen
Sara Darling Berg Jørgensen
Bente Gertz
Ole Marcussen 
Suzi Würtz Kjærgaard

APPFWU01V