Skip til primært indhold

Psykiatri- og Socialudvalget

Udvalget beskæftiger sig med udviklingen på psykiatri- og socialområdet og drøfte udviklingstendenser og de områder, hvor der er udfordringer. Udvalget beskæftiger sig med opfølgningen på fastsatte mål i politikker og planer, herunder sundhedsplanen. Udvalget beskæftiger sig desuden med fastsættelse af temaerne for de årligt udvalgte indsatsområder, jf. sundhedsplanen.

Kommende møder i Psykiatri- og Socialudvalget

APPFWU02V