Skip til primært indhold

Sådan fjernes forureningen

Her kan du læse mere om forureningen på Himmark Strand, og hvordan regionen vil fjerne forureningen.

Med Finansloven 2021 er der afsat midler til at sikre, at forureningen på Himmark Strand fremadrettet ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. I juni 2020 besluttede den politiske følgegruppe for Himmark Strand, at forureningen skal fjernes ved hjælp af en graveløsning, hvor den forurenede jord på stranden og havbunden graves væk.

Helt konkret vil det komme til at foregå ved, at den forurenede jord bliver gravet væk og transporteret væk og renset. Det vides ikke endnu, hvor den forurenede jord skal køres hen, da det først bliver afgjort i forbindelse med et kommende entrepriseudbud.

Dæmninger og spunsvægge

Da en stor del af forureningen ligger spredt ud under havet, er det nødvendigt at inddæmme et større areal af havet midlertidigt. Det gør regionen for at sikre, at forureningen ikke spredes under oprensningsarbejdet.

Det er planen, at arealet inden for dæmningerne skal tømmes for vand. For at dæmningerne kan blive vandtætte, bliver der opsat en spunsvæg inde i dæmningen. For at der ikke strømmer grundvand til fra landsiden, vil der også blive etableret en spunsvæg på landsiden. Samlet set skal de to spunsvægge hjælpe med at gøre det muligt at grave forureningen op, uden at den spreder sig yderligere.

Rensningsanlæg til forurenet vand

I forbindelse med oprensningsarbejdet vil grundvandet bliver sænket inden for spunsvæggen. Det vil resultere i en større mængde forurenet vand. For at det forurenede vand ikke påvirker havet i en uacceptabel grad, skal det renses, inden det kan ledes tilbage ud i havet. Regionen planlægger derfor at etablere et rensningsanlæg på stranden. Når grundvandet inden for de to dæmninger er sænket tilstrækkeligt, vil arbejdet med at grave den forurenede jord gå i gang. Når man graver forurenet jord op, vil det også være nødvendigt at fjerne noget af den rene jord.

APPFWU02V