Skip til primært indhold

Foretræde for regionens stående udvalg

Du kan få foretræde for de ni stående udvalg i Region Syddanmark fra efteråret 2020. Herunder finder du information om ordningen og om, hvordan du anmoder om at få foretræde for et af regionens udvalg.

Mulighed for foretræde for de politiske udvalg


Formålet med foretræde er, at udvalget får kendskab til dine synspunkter om en konkret sag på dagsordenen eller om et emne inden for udvalgets opgavefelt.

Hvem kan få foretræde?


Foretræde er muligt for privatpersoner, interesseorganisationer, foreninger og private virksomheder i grupper af max fem personer. Foretræde ligger som udgangspunkt i begyndelsen af udvalgsmøderne, hvor der er afsat max. 10 minutter pr. foretræde til, at man kan dele sine synspunkter om en sag eller et emne af almen karakter. Man kan altså ikke få foretræde om en konkret person- eller personalesag.

Husk: Regionens udvalgsmøder er lukkede, så det er ikke muligt at overvære den evt. efterfølgende behandling af et dagsordenspunkt, man har fremlagt synspunkter om.

Information om udvalgene og deres dagsordner


Du kan læse mere om de enkelte stående udvalg her

Du kan finde ud af, hvad der er på dagsordenen til de enkelte udvalgsmøder

Sådan anmoder du om foretræde


Du skal sende en mail til Regionssekretariat og jura på: foretraede@rsyd.dk

Før du sender mailen, anbefaler vi, at du læser retningslinjerne for foretræde grundigt igennem.

Her finder du retningslinjerne for at foretræde 

Mailen du sender til Regionssekretariatet og jura skal indeholde:
• En beskrivelse af den sag eller emne, du vil fortælle udvalget om.
• En beskrivelse af, hvilket udvalg du gerne vil have foretræde for.
• Kontakt oplysninger, som er navn, mail og telefonnummer, og om det er en privatperson, organisation, forening eller virksomhed, der ønsker foretræde.

Tidsfrister for indsendelse af anmodning om foretræde


Mailen skal være sendt til Regionssekretariat og jura:

• Senest kl. 10.00 - tre arbejdsdage før udvalgsmødet, hvis det handler om en sag på udvalgets dagsorden.
• Senest kl. 10.00 - fem arbejdsdage før udvalgsmødet, hvis sagen er af almen interesse, men ikke er på udvalgets dagsorden.

Formandskabet i de enkelte udvalg vurderer anmodningerne om foretræde. Formandsskabet kan undtagelsesvis meddele afslag på foretræde. Du vil så modtage en begrundelse for afslaget.

Praktisk


Foretræde afholdes i forbindelse med det enkelte udvalgsmøde. Møderne afholdes i regionshuset i Vejle eller på institutioner eller hos samarbejdspartnere rundt om i regionen. Du skal således være opmærksom på, hvor du skal møde henne.

Spørgsmål og retningslinjer om foretræde


Du kan læse mere i vores folder om at foretræde i Region Syddanmark. Har du yderligere spørgsmål om foretræde eller ønsker retningslinjerne tilsendt, så kontakt Regionssekretariat og jura ved at sende en e-mail på: foretraede@rsyd.dk

 

APPFWU01V