Skip til primært indhold

Akutlæge med opråb: Ring, før du møder op

Akutmodtagelserne oplever dagligt, at alvorligt syge patienter dukker op uden at ringe og melde deres ankomst først. Det kan gå ud over patienternes behandlingsforløb og skabe unødvendig ventetid.

Akutlæge Henrik Ømark Petersen appellerer til at syddanskerne husker at ringe til lægevagten eller 112, når de bliver akut syge.

Akutlæge Henrik Ømark Petersen vil gerne starte med at aflive to myter, der hersker blandt nogle patienter, når de kommer akut til skade. Du kommer ikke hurtigere til, og det er ikke nemmere, hvis du bare tropper op på akutmodtagelsen uden varsel.

Hver dag oplever han og kollegerne såkaldte selvhenvendere, der møder op på akutmodtagelserne i Odense og Esbjerg uden at ringe ind først.

Hans klare opfordring lyder derfor:

- Ring til lægevagten eller ring 112, når du bliver akut syg, for vi er ikke gearet til, at man bare møder op. Så skal vi pludselig til at improvisere.

Når patienterne ringer på et af de to numre først, bliver de nemlig registreret korrekt, så personalet er forberedt på, hvem der kommer og med hvad.

- Selvhenvendere er et problem, fordi vi har indrettet vores sundhedssystem sådan, at hvis patienterne ikke overholder vores spilleregler, så kommer vi til at bruge vores ressourcer forkert. Samtidig er det farligt, når patienterne kommer ind fra sidelinjen, for så har vi ikke vores setup til at risikovurdere dem, siger Henrik Ømark Petersen.

Et spørgsmål om sikkerhed og ventetid

Derudover risikerer det at skabe forsinkelser og ventetid, fordi personalet pludselig skal afbryde deres igangværende arbejde, vurdere patienten og improvisere en udredningsplan.

Han fremhæver to afgørende fordele ved, at patienterne henvender sig telefonisk som det første.

- De får en sundhedsfaglig vurdering, allerede når de ringer til en lægevagt eller til en skadesvisitation. Der sidder sundhedsfagligt personale, som vurderer og fortæller, hvad de har brug for, siger han og tilføjer:

- Derudover giver opkaldene mulighed for, at vores dygtige ambulancereddere eller paramedicinere kan starte behandling allerede i ambulancen, hvis patienten har en tidskritisk sygdom. Der er tiden i egen bil eller taxa ind mod hospitalet jo spild af tid.

Til sidst understreger han, at mange syddanskere heldigvis allerede er gode til at følge proceduren med at ringe først. Men han håber, at endnu flere i fremtiden vil følge det gode eksempel:

- På den måde får patienterne den bedste, mest sikre behandling, og sundhedsvæsenet kan bruge ressourcerne rigtigt og på dem, der har allermest brug for det.

 

Ring til Lægevagten...

...hvis du er blevet pludselig syg, din sygdom er forværret, eller du er kommet til skade. Ring på tlf. 70 11 07 07 i tidsrummet kl. 16-08 samt i weekenden og på helligdage. Overvej, om du kan vente, til egen læge har tid, inden du kontakter lægevagten.

Ring 112, hvis der er sket en alvorlig ulykke, eller hvis du har brug for akut hjælp ved livstruende sygdom.

 

APPFWU01V