Skip til primært indhold

Overlægen: Behandling af tinnitus handler meget om at lære hjernen at fokusere på noget andet

Tinnitus er fagudtryk for ”øresusen”. Det er latin og betyder ”at råbe skingert”. Dét kan de 16 procent af voksne danskere, som lever med konstant eller næsten konstant tinnitus, helt sikkert skrive under på.

Tinnitus er normalt et symptom på, at der er sket en eller anden skadelig påvirkning af øret eller af nervebanerne i det indre øre. Tinnitus er altså ikke en sygdom, men et symptom på en sygdom eller en skade i øret, hvor øresneglen eller nogle af de 16.000 hårceller, der sidder i øret, bliver beskadiget. Det gør, at de signaler, som sendes til øret, er beskadigede, så hjernen modtager ’fejlsignaler’, og øret opfatter det som lyde i form af en fast hyletone, hyl eller brummen. 

Hjernen overfokuserer på lyden

Alle mennesker vil kunne høre en svag susen for deres indre øre, hvis de sidder i et helt lydtæt rum. Hvis man begynder at høre og fokusere på lyden, vil hjernen begynde at overfokusere på den. Der sker en såkaldt hyperreaktion i hjernen.

- Behandlingen af tinnitus handler meget om at lære hjernen at fokusere på noget andet. Man kan godt sammenligne det lidt med fantomsmerter. Hvis man laver en funktionel MR-scanning på en person med tinnitus, kan man se, at der er alt for meget aktivitet i høreområdet, forklarer Rikke Schnack-Petersen, som er overlæge og funktionsleder på høreklinikken på Odense Universitetshospital.

Hvornår skal man behandle tinnitus?

Hvis man ikke kan falde i søvn eller sove om natten, hvis man ikke kan koncentrere sig, eller hvis det bliver værre, når man er sammen med andre mennesker, så skal man have hjælp til at håndtere sin tinnitus.

- Vi ved, at stress, traumer og dårlig søvn kan forværre eller fremprovokere tinnitus. Men heldigvis møder vi også mange patienter, som efter et halvt eller et helt år har fået det bedre psykisk og oplever, at deres tinnitus er trængt så meget i baggrunden, at det ikke generer dem i samme grad, fortæller Rikke Schnack-Petersen.

Lydterapi i tre versioner

Man kan godt have tinnitus uden at have en målbar hørenedsættelse. Men der er en overhyppighed af patienter med tinnitus, som har en hørenedsættelse. Hvis man har hørenedsættelse, så vil behandlingen altid starte med, at man får tilbudt et høreapparat, for så kan man bedre høre de lyde, der er i omgivelserne, så tinnitussen føles mindre.

Hvis høreapparatet ikke hjælper nok, så tilbyder man lydterapi. Der findes tre typer lydterapi: White noise, naturlyde, som lyder som vind i træer eller bølgebrus, og zenlyd, som er bib/båt/dut-lyde, som skifter hele tiden.

- Hvis man har meget tinnitus, er vores anbefaling, at man bruger lydterapi, gerne i op til seks timer om dagen. Bruger man det hver dag over en længere periode, så oplever mange, at tinnitussen er væsentligt dæmpet, fortæller overlæge Rikke Schnack-Petersen.

De tre typer af lydterapi virker allesammen. De kan downloades i apps med de forskellige lydmuligheder og kan også streames op i høreapparaterne.

- Hvis man har tinnitus og går og venter på at komme ind til os, kan man jo prøve det af derhjemme. Man kan bruge det efter behov i situationen, hvor tinnitus generer. For eksempel når man gerne vil koncentrere sig om at læse sin morgenavis, siger Rikke Schnack-Petersen.

Forebyg støjskader. Skru ned!

For er erfaren overlæge på en høreklinik er det helt centrale råd i forhold til at forebygge støjskader meget enkelt: Skru ned!

- Der er ingen tvivl om at støj er den vigtigste faktor, som man selv kan gøre noget ved. Det er ikke skadeligt at have hørebøffer eller airpods i ørerne. Det er lydtrykket inde ved trommehinden, der er afgørende. Hvis du hører musik og stadig kan føre en samtale med den, der står ved siden af, så er lydniveauet fint. Hvis ikke, skal man tænke sig om. Den tid man udsætter hørenerven og indre øre for støj har også stor betydning, påpeger Rikke Schnack-Petersen.

APPFWU01V