Skip til primært indhold

Nyhedsbrev januar 2024

Læs de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for januar 2024

Nyhedsbrev januar 2024

Herunder kan du læse de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for januar 2024

Artikler i nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" januar 2024

Nytænkning og kreativitet i tyskundervisningen prioriteres af regionsrådet

Manglen på danskere med kompetencer inden for andre fremmedsprog end engelsk bliver mere og mere tydelig. Erhvervslivet efterspørger arbejdskraft med sprog som tillæg til andre kompetencer, mens antallet af elever på ungdomsuddannelserne med de efterspurgte kompetencer falder, og der er udsigt til mangel på kvalificerede lærere både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i de kommende år.

Som nabo til Tyskland har Region Syddanmark en særlig interesse i at styrke syddanskernes tyskkompetencer. Derfor besluttede regionsrådet den 31. marts 2023 at gennemføre en annoncering for at tilskynde uddannelsesinstitutioner og relevante aktører til at arbejde med at fremme syddanskernes tyskkompetencer.

Region Syddanmark har i december 2023 valgt at støtte de 4 projekter, som annonceringen har resulteret i, med 6,3 mio. kr. fra uddannelsespuljen.

Skolerne, som deltager i projekterne, vil arbejde med at løse de udfordringer, som en ny barriere- og motivationsanalyse fra Det Nationale Center for Fremmedsprog viser. En af disse udfordringer er, at eleverne gerne vil kunne kommunikere på fremmedsprog, men at de ikke føler, at sprogfagene ruster dem godt nok til det. Dette skal løses ved at arbejde med tysk som tillægskompetence til merkantile fag, praksisorienteret undervisning, inddragelse af teknologiske virkemidler og sprogcoaching til i højere grad at skabe motivation for at lære tysk.

Desuden har alle projekter fokus på samarbejdet og overgangene fra de forskellige uddannelsestrin gennem enten brobyggende aktiviteter eller at udvikle undervisningsmateriale, som kan anvendes både i grundskole, på gymnasierne og de videregående uddannelser.

De deltagende skoler spænder over alle geografier i regionen og er karakteriseret ved at inddrage både gymnasiale uddannelser som STX og HHX såvel som grundskoler, videregående uddannelser, Goethe Instituttet og Det Nationale Center for Fremmedsprog.

 

13 nye spændende udviklingsprojekter har fået støtte til initiativer, som skal bidrage til at styrke ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark inden for de mål, som er fastlagt i uddannelsesstrategien ”Kompetencer til fremtiden”.

  • Fire projekter fokuserer på indsatser, der bidrager til at give adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen.
  • Ét projekt har fokus på at styrke unges kompetencer til livet.
  • Fem projekter bidrager til at styrke unges kompetencer til arbejdsmarkedet.
  • Tre projekter ønsker at styrke unges kompetencer til et bæredygtigt samfund.

”Grønne mikrohandlinger”

Et af de projekter, som har fået bevilget støtte fra regionens uddannelsespulje, er ”Grønne mikrohandlinger”, der vil bidrage til at løse klimaudfordringen gennem grønne handlinger blandt elever på erhvervsuddannelser. Virksomheder har en betydelig klimabelastning, og projektet ser derfor et behov for faglærte, der har de fornødne handlekompetencer til at bidrage til grøn omstilling i virksomhederne.

Projektet vil derfor give erhvervsskoleeleverne grønne handlekompetencer, så de ikke blot har viden, men også evnen og viljen til at handle på denne viden. Det skal ske gennem praksisorienteret undervisning, hvor klimaudfordringen brydes ned til små, håndgribelige skridt og konkrete handlinger. Omdrejningspunktet for projektet er disse såkaldte mikrohandlinger, som skal udføres på erhvervsskolen, på deres oplæringssted og forhåbentligt også på deres fremtidige arbejdsplads. Igennem udførelsen af grønne mikrohandlinger skal eleverne få øje på handlemuligheder og opleve, at de selv kan handle i forhold til den grønne omstilling. Projektet gennemføres i et samarbejder mellem 10 erhvervsskoler.

”Pædagogiske Assistenter i fremtidens velfærdsarbejde”

Et andet af de nye projekter er projekt ”Pædagogiske Assistenter i fremtidens velfærdsarbejde”. Projektet vil gentænke uddannelsen til pædagogisk assistent, så den i højere grad kommer til at afspejle den variation af pædagogiske opgaver, kommunerne løfter. Pædagogiske assistenter i Esbjerg og Vejen kommuner er i dag godt rustede til at være medarbejdere i børnehaver og på skoler. I fremtiden skal de være bedre klædt på til pædagogiske opgaver på demensplejehjemmet eller botilbuddet for voksne. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem SOSU Esbjerg, Esbjerg Kommune og Vejen Kommune.

Regionen involverer unge i trivselsarbejde

I Region Syddanmark vil vi gerne høre unges stemmer i vores trivselsarbejde. Derfor vil vi involvere syddanske unge i at tegne en fremtid, hvor unge trives og har det godt. Det vil vi gøre til en ungeworkshop samt til en efterfølgende workshop med deltagelse af fagprofessionelle, politikere og unge.

De to workshops er en regional prøvehandling, hvor Fredericia og Middelfart Kommuner har givet tilsagn om at deltage som samarbejdspartnere i et lille pilotprojekt med mulighed for udbredelse til resten af regionen, såfremt pilotprojektet bliver en succes.

Til ungeworkshoppen inviteres ca. 40 unge fra Fredericia og Middelfart fra både EUD, FGU, HF, HHX, HTX og STX. Workshoppen faciliteres af Dansk Design Center, som vil bruge metoden ”Scenariedesign”.

Hjælp os med at rekruttere elever fra Fredericia og Middelfart

Kender du nogle unge fra Fredericia eller Middelfart, som vil deltage? Eller kunne du være interesseret i at deltage med en klasse? Så tag fat i os! Vi vil gerne høre så mange stemmer som muligt.

Ved tilmelding kontakt udviklingskonsulent: Mathilde Have på mail: mhfh@rsyd.dk eller mobil: 24 98 83 18.

Deadline for tilmelding: 12. januar 2024.

Sted og tid for ungeworkshop:

Den 24. januar 2024

Ungdommens Hus, Norgesgade 46A, 7000 Fredericia

Kl. 12.00-16.00

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU01V