Skip til primært indhold

Brobygning på erhvervskollegiet

Brobygning på erhvervskollegiet er en attraktiv mulighed for unge fra områder, hvor vækst- og fordelsuddannelser, som eksempelvis automatiktekniker, industritekniker, VVS og lastvognsmekaniker ikke udbydes, på trods af at virksomheder i lokalområdet efterspørger kvalificeret arbejdskraft.

Med inspiration fra efterskoleverdenen udvikles og implementeres i samarbejde med kommunerne et brobygningskoncept, hvor de unge gennem en koncentreret uge oplever skole- og fritidslivet på skolehjemmet.

Projektet videreudvikler skolehjemskonceptet i samarbejde med de unge, ligesom en styrket indsats vedrørende praktikpladssøgning er med til at sikre, at alle de unge har en praktikplads, når de har bestået grundforløbsprøven.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Den primære elevrettede indsats består i særligt tilrettelagte brobygningsforløb af en uges varighed (søndag aften til fredag eftermiddag), hvor 10.klasseselever fra Svendborg og Assens Kommuner bor på skolehjemmet. I dagtimerne deltager eleverne i brobygningsaktiviteter på erhvervsskolen, og om eftermiddagen og om aftenen deltager eleverne i fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter på skolehjemmet.

Ud over brobygningsforløbene for folkeskoleleverne vil der være aktiviteter rettet mod de nuværende skolehjemselever for at forbedre skolehjemstilbuddet. Der bliver dels udviklet nye fritidsaktiviteter for at fremme et godt ungemiljø på skolehjemmet og dels gennemføres der et særligt praktikpladssøgningskursus for skolehjemselever for at sikre dem praktikpladser i de lokalområder, hvor eleverne kommer fra.

Forventede resultater

 • Søgningen til GF1 på Syddansk Erhvervsskole i Odense er styrket med 30 elever årligt.
 • Søgningen er primært sket inden for de vækst- og fordelsuddannelser, der er i fokus.
 • Alle skolehjemselever har en praktikplads ved udløbet af GF2.
 • 80 % af de deltagende 10. klasseelever vurderer, at forløbet har bidraget til større viden om erhvervsuddannelserne.
 • 80 % af de deltagende 10. klasseelever har fået en mere positiv holdning til erhvervsuddannelserne.
 • 50 % overvejer positivt, at de vil tage en erhvervsuddannelse med udgangspunkt i at bo på skolehjem.

Parter

 • Syddansk Erhvervsskole (lead partner)
 • Svendborg Kommune
 • Assens Kommune   
 • UUO Odense
 • UU Faaborg Midtfyn
 • UU Sydfyn

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden oktober 2019 til juni 2024 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.003.711 kr.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V