Skip til primært indhold

Den didaktiske podcast

Formålet med projektet var ved hjælp af podcastmediet at bidrage til, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Projektet var særligt rettet mod elever med læsevanskeligheder, der oplever udfordringer med at indlære teori og forbinde den til praksis via de traditionelle lærebøger.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

 • Udvikling af 32 podcasts til detail-, tømrer-, SOSU- og landbrugselever med inddragelse af undervisere.
 • Afprøvning af podcast på elever.
 • Involvering af læremiddelforlag med henblik på at indarbejde podcastene i de relevante fagbøger.

Resultater

Projektet har udviklet 32 podcasts til detail-, tømrer-, SOSU- og landbrugselever. Podcastene er udviklet i samarbejde med lærere fra de pågældende erhvervsuddannelser og fire læremiddelforlag. I podcastene formidles kernestof og grundbegreber på en alternativ måde, ligesom begreberne forbindes til fagenes praktiske udøvelse bl.a. ved brug af elevinvolverende læringsaktiviteter.   

Podcastene er blevet set og hørt af mange - også langt ud over regionens grænser. Fra projektets begyndelse og frem til afslutningskonferencen blev der foretaget knap 11.000 episodeafspilninger af projektets 32 podcast. Dertil kommer afspilninger fra forlagenes læremidler, som ikke registreres.

Mere end tre ud af fire af de ca. 1000 adspurgte elever svarede, at podcastene har givet dem lyst til at læse mere om emnet i grundbogen, og at de efter at have lyttet til podcastene har fået en bedre forståelse for fagets grundlæggende begreber. Det er en højere andel end projektets forventede mål.

Der ses dog store forskelle på tværs af de fire uddannelser, og evalueringen af projektet viser, at SOSU-eleverne i særlig grad oplever at have en forbedret teoretisk forståelse efter at have lyttet til podcastene.       

Det er projektlederens klare opfattelse, at langt de fleste skoler efter projektperioden anvender projektets podcast som en fast del af undervisningen, og at alle deltagende skoler har rykket sig i forhold til kendskab til og brug af podcastmediet.

Projektets parter

Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) var tovholder på projektet. I projektet deltog 13 erhvervsskoler og forlagene Systime, Praxis, Gyldendal og Seges.

 • Tietgen Business
 • Vestfyns Handelsskole
 • BC Syd
 • Tønder Handelsskole
 • HANSENBERG
 • ZBC (Zealand Business College)
 • Syddansk Erhvervsskole
 • SOSU Syd
 • SOSU Fyn
 • SOSU Esbjerg
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2020 – 30. juni 2022. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.752.901,80 kr., hvoraf de 1.314.676,35 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V