Skip til primært indhold

Når plastik motiverer. Flere unge i naturvidenskabelige uddannelser

Projektets formål var at øge interessen for STEM-fagene (Science, Technology, Engineering og Mathematics) blandt elever på såvel hf som i folkeskolen og styrke deres generelle motivation for naturvidenskab. Metoden var et forløb centreret omkring plastikforurening.

Forløbets indhold var bla. virksomhedsbesøg, indsamling af affald, identifikation af plasttyper, og biologiske undersøgelser. Fokus for projektet var at belyse handlemuligheder i forhold til bæredygtig udvikling. Det langsigtede mål var, at flere unge skulle motiveres til at vælge fag, uddannelse og karriereveje inden for det teknisk-naturvidenskabelige område.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets primære elevrettede indsats var udviklingen og gennemførslen af et undervisningsforløb om plastikforurening. Undervisningsforløbet tog udgangspunkt i en relevant samfundsudfordring (Plastikforurening), som blev koblet med fagenes begreber og modeller for at bringe virkeligheden ind i undervisningen.

Forløbet var centreret om tre kerneelementer; 1) faglig læring om plastik i naturen, 2) generering af idéer til at reducere plastikforurening og 3) virksomhedsbesøg. Alle tre kerneelementer er gennemført og afprøvet to gange på skolerne i Kolding mens skolerne i Vejle og Fredericia har deltaget i dele af projektet.

Eleverne mødte indsatsen i et tværfagligt undervisningsforløb om plastik på 1. hf i fagene kemi, biologi og geografi. Indhold i forløbet var:

Besøg på virksomhed, som arbejder med plast
Indsamling og registrering af skrald på lokal strand samt kommunal afhentning af affald
Identifikation af de forskellige plasttyper fra stranden i kemilaboratoriet

Konsekvenserne af plastikforurening ved at undersøge plastikforurening i muslinger
Hertil gennemførtes der et lignende tværfagligt undervisningsforløb for folkeskolelever i fagene fysik/kemi, biologi og geografi på ca. 24 timer i alt. Dele af undervisningsforløbene foregik på tværs af hf-klasser og folkeskoler. De indsamlede skrald sammen og hf-eleverne formidlede deres resultater til folkeskoleeleverne.

Udvalgte resultater

Projektet bidrog, gennem praktiske forløb, til at øge kvaliteten i undervisningen og gjorde dermed eleverne mere motiverede for de naturvidenskabelige fag.

Antallet af elever, som vælger naturvidenskabelige valgfag er uændret. Dog blev den gruppe, som i forvejen interesserede sig for naturvidenskabelige fag, mere afklarede i forhold til deres valg af valgfag gennem forløbet.

Aktiviteterne i projektet har haft betydelig indflydelse på det langsigtede mål om at øge forståelsen for bæredygtighed blandt målgruppen.

Parter 

  • Kolding HF & VUC 
  • IBS (VUC Fredericia)
  • Campus Vejle (HF & VUC) 
  • Brændkjærskolen, Kolding 
  • Erritsø Fællesskoler, Fredericia 
  • Vejle Midtbyskole 

Periode og tilsagn 

Projektet gennemførtes i perioden 17. september 2019 – 31. december 2023 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.236.596,80 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU02V