Skip til primært indhold

Future Solutions – by Girls

Projektet havde til formål at øge tilslutningen til htx blandt piger. I ”Future Solutions - by Girls” (FSbG) udviklede og afprøvede Vejle Tekniske Gymnasium (VTG) et naturfagsforløb målrettet piger i folkeskolens udskolingsklasser.

Forløbet tilbød et nyt arbejdsmiljø, hvor folkeskoleelever i samarbejde med elever på VTG arbejdede med naturfaglige udfordringer. Herudover oprettede VTG et mentorkorps bestående af piger på gymnasiet, der under forløbet var kontaktpersoner for de involverede folkeskoleelever.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

  • Projektet adresserede FN’s verdensmål 14 ”Livet i havet”, 4 ”Kvalitetsuddannelse” og 5 ”Ligestilling mellem kønnene” på dagsordenen.
  • Projektets oprettede et netværk af mentorer under navnet ”Future Pilots” (elever fra 1. og 2. årgang på Vejle Tekniske Gymnasium), som skulle fungere som rollemodeller for de deltagende folkeskoleelever.
  • Projektets elevrettede aktiviteter var en opstartsevent (præsentation af forløb og mentorelever + oplæg om problemstillingen fra en ekspert), deltagelse i to dages workshop på VTG, hvor pigerne arbejdede med udvalgte problemstillinger (oplæg, forsøg, gruppearbejde m.m.). Endelig blev der afholdt et afsluttende event, hvor de fremstillede produkter blev fremvist, og hvor pigerne præsenterede deres arbejde for forældre m.v.
  • Projektet bevægede sig væk fra ”besøgstanken” og introducerede i stedet nye arbejdsmiljøer, hvor andre eksperimenter kunne lade sig gøre, og hvor den enkelte elev kunne opnå ny viden og nye erfaringer.
  • Derudover arbejdede VTG for at forbedre overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse ved at udarbejde en model for samarbejde mellem lærere på hhv. folkeskole og gymnasium. Modellen skulle have fokus på kontinuerligt og bevidst samarbejde lærerne i mellem samt på elevernes læring og trivsel.

Resultater  

Sammenlagt deltog 280 folkeskoleelever i projektets opstartsevents i 2020 og 2021. 37 piger deltog efterfølgende i projekt-workshops. Det relativt beskedne antal kan forklares med Corona-pandemiens indgriben.

Projektet er ikke lykkedes med at øge optaget af piger på Vejle Tekniske Gymnasium i ønsket omfang. Andelen af piger blandt de optagede 1. årselever steg imidlertid med 8 procentpoint fra 2022 til 2023 (22 til 30 %).

Baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de deltagende piger fra folkeskolen bidrog projektet til et øget kendskab til VTG og htx-uddannelsen generelt – også blandt deltagernes forældre. 

Parter

  • Vejle Tekniske Gymnasium
  • Uddannelse & Læring, Vejle Kommune

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden januar 2020 til december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 305.502,00 kr.

Kontakt

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069
APPFWU01V