Skip til primært indhold

T.E.G. Solution

Syddansk Erhvervsskole ønsker i samarbejde med 11 erhvervsskoler i Region Syddanmark at udvikle et undervisningsmateriale, der kan understøtte udskolingselevernes undervisning i STEM fagene og FN's verdensmål. Med et besøg fra en erhvervsskole, hvor der arbejdes med ny teknologi og opgaveløsning med udgangspunkt i verdensmålene i øjenhøjde med eleverne, ønsker vi, at gøre eleverne bevidste om de udfordringer, som verden står over for.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets formål er at understøtte, at der for udskolingselever i grundskolerne kan arbejdes praksisorienteret med FN’s verdensmål i et virtuelt univers gennem anvendelse af den nyeste teknologi. Dermed præsenteres eleverne for udviklingen i erhvervslivet og erhvervsuddannelserne og de præsenteres for de fag, der kan gøre en forskel i forhold til den grønne omstilling, og øge elevernes kendskab til erhvervsuddannelserne.

Projektets hovedaktiviteter omfatter udvikling af et koncept for en ”MakerTEC Solution-dag”, hvor eleverne i grupper skal arbejde med verdensmålene og STEM-fag igennem 9 cases i en ny og teknologisk kontekst (mixed reality), som kan give dem viden og indsigt i klimaudfordringerne uden at skræmme dem. De vil opleve nye måder at arbejde med STEM-fagene sammen med teknologi, der skal gøre det muligt for eleverne at se nye muligheder i erhvervsuddannelserne.

Forventede resultater

 • 85 % af de deltagende elever skal i evalueringen efter undervisningsforløbet svare minimum 5 på en 7 trins skala, at undervisningsforløbet øget deres kendskab til erhvervsuddannelser.
 • 50 % af de deltagende elever skal i evalueringen efter undervisningsforløbet svare minimum 5 på en 7 trins skala, at de har fået større indsigt hvilke jobs, de kan få med en erhvervsuddannelse.
 • 70 % af de deltagende elever skal i evalueringen efter undervisningsforløbet svare minimum 5 på en 7 trins skala, at de har fået lyst til at ændre noget i deres hverdag for at passe på klimaet, efter de har arbejdet med MakerTEC – Solution. 

Parter

 • Syddansk Erhvervsskole
 • Business College Syd
 • EUC Syd
 • SOSU Syd
 • Hansenberg
 • International Business College
 • Campus Vejle
 • Tietgen
 • SOSU Fyn
 • Kold College
 • Dalum Landbrugsskole
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasium

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. juni 2022 til 30. juni 2026 og fik den 25. april 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.389.983,30 kr.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU02V