Skip til primært indhold

EUD-Praktik for gymnasieelever og sabbatister

Projektet vil udvikle og afprøve en mulighed for erhvervspraktik for gymnasieelever og sabbatister (studenter, som har afsluttet deres ungdomsuddannelse). Praktikken har til formål at udbrede kendskabet til mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse efter endt studentereksamen.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Eleverne på de studieforberedende ungdomsuddannelser har i forvejen mulighed for at komme i studiepraktik i uge 43, men ikke erhvervspraktik. Derfor vil projektet afsøge muligheden for at implementere erhvervspraktik (EUD) som et alternativt tilbud sideløbende med studiepraktik. Projektet vil med det formål udvikle og gennemføre 26 forløb årligt gennem 2 år, som skal give de deltagende elever/sabbatister en direkte kontakt med erhvervslivet og relevante arbejdsområder. Praktikken skal forløbe over 3 dage og indeholde information om uddannelsen(erne), undervisning med øvelser og ikke mindst et virksomhedsbesøg på en relevant virksomhed.

Forventede resultater

 • Det overordnede succeskriterie er, at EUD praktik for gymnasieelever og sabbatister efter projekts udløb permanentgøres og bliver en fast og integreret del af det regionale og (landsdækkende) studiepraktiktilbud.
 • At projektet medvirker til at øge antallet af elever med studenterbaggrund på erhvervsuddannelserne i Region Syddanmark.
 • At 600 gymnasieelever og sabbatister i årligt gennemfører EUD praktik i projektperioden.

Parter

 • Tietgen Business
 • Studievalg Danmark Center Fyn
 • Studievalg Danmark Center Sydjylland
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Kold College
 • SOSU Fyn
 • Dalum Landbrugsskole
 • Kjærgaard Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Hansenberg
 • Rybners
 • EUC Syd
 • EUC Lillebælt
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • SOSU Fredericia, Horsens, Vejle
 • IBC
 • Campus Vejle
 • Grindsted Landbrugsskole

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2023 til december 2024 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.950.000 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU01V