Skip til primært indhold

Trekantområdets Karrierekanon

Formålet med projektet er at øge andelen af unge fra studieforberedende ungdomsuddannelser (STX, HHX, HTX, HF) i Trekantområdet, som søger ind på videregående uddannelser, herunder særligt de videregående uddannelser i Trekantområdet. Projektet styrker en systematisk tilgang i arbejdet med elevernes studie- og karriereperspektiv.

2500 elever deltager i innovative brobygningsaktiviteter og i undervisningsforløb i konkrete fag – samfundsfag, dansk, teknologi, fysik, erhvervsøkonomi mv. Dette giver elever indblik i videregående uddannelser, studiemiljø, forskning og karrieremuligheder i Trekantområdet, som grundlag for et informeret studievalg.

Der etableres forpligtende samarbejde mellem de studieforberedende ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser i Trekantområdet (SDU, IBA, UCL, UCSYD, FMS, DSKD) til udvikling af undervisningsforløb og brobygnings-aktiviteter med en stærk forankringsstrategi. Ydermere etableres et ungeråd.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets indsats er organiseret i tre arbejdspakker. Den første arbejdspakke omfatter i alt 12 undervisningsforløb, der skal udvikles i et tæt samarbejde mellem gymnasielærere og undervisere på de videregående uddannelser inden for rammerne af tre forskellige fagfællesskaber, hhv. ”STEM”, ”Velfærd” og ”Business, kommunikation, innovation”. Sigtet med de målrettede undervisningsforløb er, at de både skal løfte kernestoffet i de enkelte gymnasiefag og studie- og karriereperspektivet ift. de videregående uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder. Projektets anden arbejdspakke er innovative brobygningsaktiviteter, der bl.a. omfatter ”after study program”, som skal hjælpe den uddannelsessøgende med at se det hele studieliv. Et løft af gymnasielærernes viden om uddannelsesmulighederne i Trekantområdet, samt ung-til-ung aktiviteter indgår også i brobygningen. Projektets tredje og sidste arbejdspakke er viden og netværk, som bl.a. omfatter udvikling af eksemplariske handleplaner for systematisk integrering af studie- og karriereperspektivet i gymnasiefagene, midtvejsseminar og konference, samt peer-to-peer support til de seks testgymnasier, der udvælges i projektets andet år.

Forventede resultater

 • 80% af de deltagende elever overvejer at tage en videregående uddannelse efter gennemførelse af den studieforberedende ungdomsuddannelser
 • 90% af de deltagende elever har opnået øget viden om uddannelsesmulighederne og studie-miljø i Trekantområdet
 • 60% af de deltagende elever vurderer uddannelser og studiemiljø i Trekantområdet som attraktive
 • 40% af de deltagende elever reflekterer en positiv interesse for at påbegynde en videregående uddannelse i Trekantområdet ind i arbejdet med deres studie- og karriereplaner.

Parter

 • IBC
 • Fredericia Gymnasium
 • SDU (Kolding)
 • IBA
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Vejle Tekniske Gymnasium
 • UCL
 • Designskolen Kolding
 • UC Syd
 • Trekantområdet Danmark
 • Kolding Gymnasium
 • Det Blå Gymnasium Haderslev
 • Campus Vejle
 • Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole
 • Rosborg Gymnasium

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden august 2022 til juli 2025 og fik den 25. april 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.386.455,60 kr.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V