Skip til primært indhold

Generel info og hjælp

Her kan du finde hjælp til hvis høreapparatet går i stykker, eller hvordan du bestiller nye batterier og meget mere

Du kan bestille batterier og slanger til høreapparaterne samt batterier til udleverede fjernbetjeninger hos Oticon på følgende måder:

Batterier/slanger bliver sendt til din bopæl i DK indenfor få dage. Der sendes ikke til adresser i udlandet.

Hvis du undtagelsesvist oplever, at der er batterier, der ikke fungerer, vil vi bede dig kontakte Oticon.

Apparatspecifikt tilbehør

(eksempelvis filtre af forskellige slags) kan rekvireres ved henvendelse til den offentlige eller private klinik, der har udleveret høreapparat.

Hvis høreapparatet går i stykker

Har du købt høreapparat ved privat klinik:

  • Kontakt din klinik, da apparatet er din private ejendom
  • Kontakt eventuelt din private forsikring, hvis der er sket skade på apparatet, og du mener, der evt. kan være forsikringsdækning.

Har du fået udleveret høreapparat fra offentlig høreklinik:

  • Send apparatet til producenten, hvis apparatet er mindre end fire år gammelt eller
  • Kontakt den høreklinik, hvor du har fået udleveret apparatet eller
  • Kontakt din kommunes kommunikationscenter

Befordring og befordringsgodtgørelse

Befordring til høreklinik på sygehus:

  • Kontakt høreklinikken eller kontoret vedrørende patientbefordringen på tlf.: 7011 3111 og få vejledning.

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til behandling ved privat høreklinik.

Ønsker du at klage over en behandling ved en offentlig klinik, en klinik, der drives under ansvar af en Øre-, Næse-, Halslæge eller en afgørelse om tilskud til privatkøbte høreapparater, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

 

APPFWU02V