Skip til primært indhold

Historien om Himmark Strand

Her kan du blive klogere på, hvordan forureningen på Himmark Strand er opstået

Billede af Himmark Strand

Strandområdet ved Himmark Strand på Als blev tilbage i 1950’erne og 1960’erne brugt til deponering af lossepladsaffald og afbrænding af industriaffald.

Det er estimeret, at der blev deponeret mellem 28.000 og 52.000 m3 affald og 6-700.000 liter kemikalieaffald. Kemikalieaffaldet fra Danfoss indeholdt bl.a. klorerede opløsningsmidler og olieprodukter og blev afbrændt i en række udgravede huller tæt ved stranden. Arealet blev undersøgt i 1993 af det tidligere Sønderjyllands Amt, hvor to delarealer blev kortlagt som forurenede. Sønderjyllands Amt vurderede samtidig, at der ikke var et juridisk grundlag for at drage Danfoss til ansvar for forureningen.

Olie steg op fra havbunden
Region Syddanmark gennemgik sagen på ny, da regionerne overtog jordforureningsområdet fra amterne. Det førte til at regionen sammen med Sønderborg Kommune, Danfoss og Embedslægerne Syddanmark tog på besigtigelsestur i området januar 2009. Her kunne parterne med egen øjne se, hvordan der nær kysten skete en opstigning af olieagtig substans fra havbunden til overfladen. Region Syddanmark udførte undersøgelser for at belyse, hvordan afdampning fra forureningen påvirkede udeluften. Beregninger viste, at der i ét målepunkt på det sydlige areal kunne ske en overskridelse af de sundhedsmæssige afdampningskriterier.

Embedslægen gav på baggrund af undersøgelsen i 2009 en sundhedsmæssig vurdering. Vurderingen lød, at forureningen ikke udgjorde nogen risiko for akutte symptomer, hvorfor forureningen blev vurderet ud fra en langtidseffekt. Gæster på Himmark Strand var kun kortvarigt udsat for værdier, som de fleste steder var på niveau med den almindelige luftforurening i byer. Derfor blev embedslægens vurdering, at det var tilstrækkeligt oplyse besøgende om, at området var forurenet, ligesom al badning blev frarådet. Derudover vurderede embedslægen, at ophold burde frarådes i et mindre område indenfor det sydlige område, hvor de højeste værdier var målt. Efterfølgende blev der opsat skiltning og et mindre hegn i det mest forurenede område.

Nye undersøgelser 2018-2020
Der blev fundet større mængder forurening med olie og klorerede opløsningsmidler, da Region Syddanmark udførte nye undersøgelser i 2018. På land blev det vurderet, at der var i omegnen af 300 tons olie og 4 tons klorerede opløsningsmidler. Forureningen havde desuden bevæget sig ca. 140 meter ud under havet. Under havet vurderedes der at være i omegnen af 100 tons olie og 30 tons klorerede opløsningsmidler. I havvandet ud for Himmark Strand blev der bl.a. konstateret olie og vinylklorid. Vinylklorid er et kloreret opløsningsmiddel, som kan medføre kræft hos mennesker.

På baggrund af resultaterne fra 2019 vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at det var nødvendigt at udvide arealet med restriktioner på land. Endvidere anbefalede de, at der fremadrettet skulle være forbud mod at bade på en ca. 600 meter lang strækning.

Området med det udvidede badeforbud kan ses på nedenstående illustration.

Billede over badeforbuddet ud for Himmark Strand

Oversigtsbillede af det udvidede badeforbud ved Himmark Strand. Badeforbudszonen er markeret med rødt.

Download billedet i fuld størrelse her

Herunder kan man se to videoer der viser bobler af olie der siver op gennem havbunden ved Himmark Strand. Olieboblerne viser sig kun en gang i mellem efter bestemte vejrforhold.

Oliebobler der siver op gennem havbunden

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Mange oliebobler der stiger op gennem havbunden ved Himmark Strand

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V